Voor wie?

Installateurs van opslaginstallaties voor chemicaliën.

Wanneer is het nodig?

Bedrijven vallend onder het Activiteitenbesluit (BARIM) zijn wettelijk verplicht om hun chemicaliën opslaginstallatie onder certificaat te laten installeren door een volgens BRL SIKB 7800/BRL-K903 gecertificeerde installateur. Een gecertificeerde installateur dient de installatie aan te leggen volgens een goedgekeurde RI&E alvorens een certificaat volgens BRL SIKB 7800/BRL-K903 kan worden afgegeven. De opslagtanks en lekbakken ten behoeve van de opslag van chemicaliën zullen onderdeel zijn van deze RI&E.

De RI&E van iedere tankinstallatie kan worden gestroomlijnd wanneer gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde producten. In deze gevallen zijn de RI&E-aspecten, die verband houden met de gecertificeerde producten, niet nodig. De opslagtanks en lekbakken, gefabriceerd volgens de eisen van BRL-K21008, zullen in overeenstemming zijn met de eisen van de BARIM, RARIM en BRL SIKB 7800/BRL-K903.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde Sales Office.