Voor wie?

Installateurs van opslaginstallaties voor chemicaliën.

Wanneer is het nodig?

Opslagtanks en opvangbakken vervaardigd onder deze beoordelingsrichtlijn vallen onder de jurisdictie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W). In de betreffende wet- en regelgeving zijn de milieueisen met betrekking tot verschillende activiteiten vastgelegd en verder uitgewerkt in onder andere het activiteitenbesluit en regeling (milieubeheer) en het Besluit Bodemkwaliteit en regeling.

In eisen uit bovenstaande wetgeving wordt verwezen naar de PGS 30 / PGS 31 en de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7800/BRL-K903. Dit heeft betrekking op brandbare en niet brandbare stoffen en chemicaliën.

De gecertificeerde installateur kan een installatiecertificaat afgeven waarin wordt verklaard dat de tankinstallatie voldoet aan de eisen van beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7800/BRL-K903. De opslagtanks en opvangbakken, gefabriceerd volgens de eisen van deze beoordelingsrichtlijn zijn in overeenstemming met de eisen van beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7800/BRL-K903.

Sommige bedrijven vallen niet onder de werkingssfeer van deze Ministeriële regeling. De eisen aangaande de bovengrondse opslag van chemicaliën voor deze bedrijven worden geregeld in de bijbehorende omgevingsvergunning. De vergunningverlener zal daarbij de maatregelen ten aanzien van de technische integriteit en bedrijfsvoering opnemen in de omgevingsvergunningen en vaak (in)direct via bijvoorbeeld PGS 30, PGS 31 en de BRL SIKB 7800/BRL-K903 deze BRL hanteren.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde Sales Office.