Voor wie?

Eigenaren van bovengrondse opslaginstallaties. Ook is deze beoordelingsrichtlijn van belang voor applicateurs van verfsystemen die gecertificeerd zijn volgens de eisen van beoordelingsrichtlijn BRL-K790.

Wanneer is het nodig?

Eigenaren van bovengrondse stalen opslagtanks dienen hun installatie te verduurzamen door deze te voorzien van een uitwendig verfsysteem. In hoge corrosiegebieden dient de installatie beschermd te worden tegen corrosie. Het verfsysteem dat voor deze toepassingen wordt gebruikt dient aan hoge eisen te voldoen. Verfsystemen volgens de eisen van beoordelingsrichtlijn BRL-K21012 voorzien in deze behoefte.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde Sales Office.