De toepassingsgebieden zijn als volgt opgedeeld:

  • De levering van de dienst onderhoud en nazorg zonder controle op detailontwerp
  • De levering van installatie en renovatie, waar detailontwerp een onderdeel van is
  • De levering van dienst projectie, waar basisontwerp en detailontwerp een onderdeel van zijn

De leverancier moet op basis van het basisontwerp het detail- ontwerp en de projectering vaststellen. Hierbij moet een keuze worden gemaakt in uitvoeringsvorm. Er kan een keuze gemaakt worden uit 4 uitvoeringsvormen:

  • Centraal noodverlichtingssysteem
  • Decentraal noodverlichtingssysteem
  • Noodverlichting met behulp van een noodstroomaggregaat (NSA)
  • Noodverlichting met behulp van een warmte/krachtkoppeling (WKK)

Voor wie?

Leveranciers, Onderhoudsbedrijven en Installatiebedrijven op het gebied van Noodverlichting en Vluchtwegindicatie.

Wanneer is het nodig?

Veiligheid van mensen is van groot belang. Een brand in een gebouw waar veel mensen zijn, kan dodelijke slachtoffers veroorzaken als zij te laat worden geïnformeerd of niet snel genoeg het gebouw kunnen verlaten. Mede daarom treffen bedrijven maatregelen om zich te beschermen tegen brand.

Veiligheid kun je verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goedwerkende branddetectie en -alarmapparatuur, kleine blusapparaten, sprinklers en niet te vergeten noodverlichting en vluchtwegindicatie.

Processtappen

De BRL-K21019 Noodverlichting en Vluchtwegindicatie stelt eisen aan de uitvoering en het totstandkomingsproces. Daarnaast stelt het eisen aan het kwaliteitssysteem. Denk hierbij aan het kwaliteitshandboek, personeel, leveranciers en apparatuur.

Certificatieproces

Certificering van uw bedrijf op basis van de BRL-K21019 Noodverlichting en Vluchtwegindicatie begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa NCP afsluiten.

Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële audit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om uw certificering op basis van de BRL-K21019 Noodverlichting en Vluchtwegindicatie te behouden.

Gecertificeerde bedrijven

Voor gecertificeerde bedrijven, klik hier.

Waarom Kiwa NCP?

Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.