Inhoud beoordelingsrichtlijn:

Plaatstalen kernbuizen worden toegepast voor het transport van drinkwater, waarbij de inwendige druk positief, negatief of nul kan zijn.

De producten kunnen zowel in een sleuf danwel sleufloze methode (boorbuizen) worden aangelegd.

Voor plaatstalen kernbuizen voor het transport van afvalwater is BRL 5231 van toepassing.

Voor wie?

Gemeenten, aannemers, ingenieursbureau's en prefab betonproducenten.

Wanneer is het nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van gecertificeerde plaatstalen kernbuizen. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van de plaatstalen kernbuizen is geborgd d.m.v. een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing op basis van duidelijke afspraken, normen en wetgeving.