Inhoud beoordelingsrichtlijn

Het nemen van grondwatermonsters is een onderdeel van het totale proces van bodemonderzoek. Hierbij wordt bodemonderzoek bedoeld voor het bepalen van het al dan niet verontreinigd zijn van de bodem en/of bepaling van de mate van verontreiniging die zich voordoet. De hierbij gebruikte materialen mogen geen onverwacht verontreinigende effecten hebben op de bodemmonsters die geanalyseerd moeten worden. Door het stellen van eisen aan de te gebruiken boorgatklei kunnen mogelijke verontreinigende effecten hiervan uitgaan uitgesloten worden.

Voor wie?

Leveranciers en gebruikers van boorgatklei voor milieukundig onderzoek.

Processtappen

•Offerte verzoek aanvragen bij Kiwa; Bij de offerte aanvraag dient u aan te geven voor welk(e) product(en) u gecertificeerd wilt worden, en waar de productiewerkzaamheden worden uitgevoerd.

•Toelatingsonderzoek; Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL. Na positief advies en besluit ontvangt u het certificaat.

•Na certificaatverlening voert de certificatie instelling periodieke controles uit waarbij wordt geverifieerd dat de certificaathouder en de producten voldoen aan de eisen van de BRL.

De actuele versie van de BRL KQ265, alsmede het auditplan, -programma en de beoordelingssystematiek zijn via deze service portal te downloaden.