U bent...

Bent u werkzaam bij een waterleidingbedrijf, provincie of gemeente? Of bent u aannemer voor infrastructuur of producent van PE-hulpstukken? Bent u verantwoordelijk voor het aanleggen van gecertificeerde kunststofleidingsystemen voor drinkwaterdistributie, maar zijn uw PE hulpstukken nog niet gecertificeerd?  Dan bent u aan het goede adres. Wij behandelen uw aanvraag met zorg en kijken samen met u naar de toepassingen volgens de eisen van de BRL K522.

Uw eigen Kiwa certificaat

Het certificaat ontvangt u niet zomaar. Wij stellen hoge eisen aan de ingangscontrole van de grondstoffen, controles tijdens het productieproces. De eisen in BRL K522 zijn geldend. Zo moeten de hulpstukken bestemd zijn om te worden toegepast als producten in PE leidingsystemen (BRL-K17105) of PVC-U leidingsystemen (BRL-K17301) buitenshuis voor het transport van drinkwater. Het toepassingsgebied is begrensd tot 35 °C. Voor de relatie van temperatuur en druk gelden de eisen in de genoemde BRL’s.  Het is goed te weten dat voor toepassing in PE leidingsystemen bij een temperatuur niet hoger dan 20 °C de hulpstukken uitsluitend te gebruiken zijn bij PE-buizen die in rechte lengten van maximaal 10 m worden geleverd. Bij 35 °C mag de lengte van de buis niet meer dan 8 m zijn.

Toelatingsonderzoek 

Na het goedkeuren van de offerte, gaan we over tot het uitvoeren van een toelatingsonderzoek. Dit doen we door middel van een bedrijfsaudit.  Is de uitkomst positief, dan ontvangt u een attest met productcertificaat voor PE Hulpstukken. Vervolgens wordt het kwaliteitssysteem -zoals vastgelegd in het IKB- regelmatig door ons gecontroleerd. Op deze manier blijft u voldoen aan de gestelde eisen. Uw klanten kunnen erop vertrouwen dat uw product hen biedt wat zij belangrijk vinden; kwaliteit.

Meer informatie

Wilt u overleggen met onze certificatiedeskundige? Na ontvangst van uw mail aan rubber@kiwa.nl nemen wij snel contact met u op.

Over Kiwa

Kiwa beschikt over gespecialiseerde bedrijfsonderdelen die zich richten op specifieke marktsegmenten, in Nederland en internationaal. We bieden specialistische services op het gebied van bijvoorbeeld energie en water, brandveiligheid en beveiliging, infrastructuur, dak- en geveladvies, sportaccommodaties en opleidingen. U kunt bij deze bedrijfsonderdelen terecht voor tests, inspectie, certificering, training en consultancy die is toegespitst op uw marktsegment.