Voor wie?

Installateurs van opslaginstallaties voor de opslag van PGS-Klasse 1, Klasse 2 of Klasse 3 vloeibare brandstoffen.

Wanneer is het nodig?

Bedrijven vallend onder het Activiteitenbesluit (BARIM) zijn wettelijk verplicht om hun brandstof opslaginstallatie onder certificaat te laten installeren door een volgens BRL SIKB 7800/BRL-K903 gecertificeerde installateur. Een gecertificeerde installateur dient de installatie aan te leggen volgens een goedgekeurde RI&E alvorens een certificaat volgens BRL SIKB 7800/BRL-K903 kan worden afgegeven. De leidingen ten behoeve van de transport van (bio)brandstoffen zullen onderdeel zijn van deze RI&E.

De RI&E van iedere tankinstallatie kan worden gestroomlijnd wanneer gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde producten. In deze gevallen zijn de RI&E-aspecten, die verband houden met de gecertificeerde producten, niet nodig. De flexibele kunststof leidingen, gefabriceerd volgens de eisen van beoordelingsrichtlijn BRL-K552, zullen in overeenstemming zijn met de eisen van de BARIM, RARIM en beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7800/BRL-K903.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde Sales Office.

Let op!

De BRL is alleen in de Engelse taal beschikbaar.