De kunststof filterkousen conform BRL K562 zijn bestemd om te worden toegepast bij het nemen van grondwatermonsters voor milieukundig onderzoek in het kader van bodemsaneringen en bodembeheer.  

Wanneer is het nodig?

De kunststof filterkousen conform BRL K562 zijn bestemd om te worden toegepast bij het nemen van grondwatermonsters voor milieukundig onderzoek in het kader van bodemsaneringen en bodembeheer.  


Processtappen

1) Aanvraag voor offerte bij productspecialist, direct of via Expert Centre Polymers.

2) Offerte = overeenkomst opgesteld op basis van de eisen in de BRL voor mechanische en toxicologische aspecten.

3) Na wederzijdse ondertekening wordt het onderzoek uitgevoerd.

4) Na positief afronden onderzoek en ondertekening contract wordt het certificaat verleend.

5) Certificaat is geldig voor onbepaalde tijd.

6) Voorwaarden van het certificatieproces liggen vast in het Reglement voor Certificatie 2017 en Algemene Voorwaarden voor Opdrachten aan Kiwa


Over Kiwa

Kiwa is een snelgroeiende internationale kennisorganisatie op het gebied van certificatie, (gas)technologie, training en testen. Kiwa is marktleider in de water-, gas- en bouwsector, de industrie, zakelijke dienstverlening en zorg en veiligheid. Met ruim 1500 specialistische medewerkers is Kiwa in meer dan 40 landen wereldwijd actief.


Voor andere diensten van Kiwa verwijzen wij u naar onze Expert Centers.