Overvulbeveiligingen overeenkomstig BRL-K636/03 voldoen ook aan de eisen van de EN 13616:2004 "Overfill prevention devices for static tanks for liquid petroleum fuels".

Voor wie?

Voor leveranciers en producenten van overvulbeveiligingen, tankeigenaren, tankinstallatiebedrijven, producenten van onder- en bovengrondse tanks.

Wanneer is het nodig?

Voor gebruik in nagenoeg alle tanks met vloeibare brandstof en smeerolie, afgewerkte olie en andere vloeibare bodembedreigende vloeistoffen. Raadpleeg de leverancier of installateur voor gebruik in vloeistoffen anders dan vloeibare brandstoffen. Installatie van deze overvulbeveiligingen vindt plaats overeenkomstig de instructies van de leverancier/producent en door een installatiebedrijf dat gecertificeerd is overeenkomstig beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7800/BRL-K903 "Tankinstallaties".

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde Sales Office.