Voor wie?

Eigenaren van ondergrondse opslaginstallaties. Ook is deze beoordelingsrichtlijn van belang voor applicateurs van coatings die gecertificeerd zijn volgens de eisen van beoordelingsrichtlijn BRL-K790.

Wanneer is het nodig?

Eigenaren van ondergrondse stalen opslagtanks dienen hun installatie te verduurzamen door deze te voorzien van een uitwendige bekleding. In gebieden met een hoog grondwaterpeil dient de installatie beschermd te worden tegen corrosie. Tevens wordt een kathodische beschermingssysteem aangelegd. De bekledingen die voor deze toepassingen worden gebruikt dienen aan hoge eisen te voldoen. Bekledingen volgens de eisen van beoordelingsrichtlijn BRL-K768 voorzien in deze behoefte.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde Sales Office.