Voor wie?

Voor leveranciers en producenten van flexibele metalen leiding en (tank)installatiebedrijven.

Wanneer is het nodig?

Voor gebruik in installaties met transport van brandbare en niet brandbare vloeistoffen, die in de meeste gevallen milieubedreigend zijn voor water en bodem. Indien vereist, worden deze leidingen geïnstalleerd door een installatiebedrijf dat gecertificeerd is overeenkomstig beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7800/BRL-K903 "Tankinstallaties". Voor gebruik in LPG installaties vindt installatie plaats overeenkomstig beoordelingsrichtlijn BRL-K901 "Regeling Erkenning Installateurs tanks en leidingen voor drukhoudende opslag van LPG, propaan, butaan, DME en aardgas (REIP)".

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde Sales Office.