Voor wie?

Deze beoordelingsrichtlijn is bedoeld voor leveranciers/producenten van bovengrondse tanks.

Wanneer is het nodig?

Door bovengrondse tanks te leveren/produceren onder het productcertificaat BRL-K797, geeft dit bij de gebruikers het vertrouwen dat de bovengrondse tanks zijn geproduceerd onder een regelmatig door Kiwa gecontroleerd kwaliteitsborgingssysteem. Installatie van deze tanks vindt plaats door een installatiebedrijf dat gecertificeerd is overeenkomstig beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7800/BRL-K903 "Tankinstallaties".

Een tank volgens BRL-K797 wordt bij aflevering voorzien van een tankconformiteitsbewijs. Dit tankconformiteitsbewijs samen met het tankinstallatiecertificaat volgens BRL SIKB 7800/BRL-K903 geeft de gebruiker, maar ook het bevoegd gezag, het vertrouwen dat het een veilige en betrouwbare tankinstallatie betreft. Het BRL-K797 tankconformiteitsbewijs en het tankinstallatiecertificaat volgens BRL SIKB 7800/BRL-K903 zijn tevens het bewijs dat aan de PGS 30 wordt voldaan.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde Sales Office.