Voor wie?

BRL-K906 is bedoeld voor bedrijven waar (dierlijke) meststoffen en digestaat opgeslagen worden en voor inspectiebedrijven die regelmatig inspecties uitvoeren op deze opslagvoorzieningen volgens de eisen van BRL 2344.

Wanneer is het nodig?

Het reinigen van mestopslagen is bedoeld voor boerenbedrijven wanneer o.a.:

  • de mestopslag inwendig geïnspecteerd moet worden;
  • er werkzaamheden aan of in de mestopslag moeten plaatsvinden;
  • de mestopslag verwijderd wordt of definitief onklaar gemaakt wordt;
  • de mestopslag elders opnieuw geïnstalleerd wordt;
  • wanneer de eigenaar of opdrachtgever het nodig acht (b.v. schoonmaken).

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde Sales Office.