Deze BRL voorziet in de toenemende vraag van gecertificeerde chemie installaties volgens de BRL SIKB 7800/BRL-K903. Om deze reden is deze BRL in 2018 uitgebreid met eisen voor het gebruik van antihevelbeveiligingen in de chemie. Hiervoor was het noodzakelijk de eisen ten aanzien van materiaalgebruik en resistentie van het materiaal ten opzichte van het opgeslagen product aan te passen.

Voor wie?

Voor leveranciers en producenten van antihevelbeveiligingen, tankeigenaren, tankinstallatiebedrijven en producenten van niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties.

Wanneer is het nodig?

Voor gebruik in alle installaties waar hevelwerking in bijvoorbeeld de zuigleiding mogelijk is en de opgeslagen vloeistof milieubedreigend is voor water en bodem. Installatie van antihevelbeveiligingen op stationaire tanks vindt plaats door een installatiebedrijf dat gecertificeerd is overeenkomstig beoordelingsrichtlijn BRL SIKB7800/BRL-K903.

Niet stationaire opslag- en afleverinstallaties overeenkomstig BRL-K744 moeten voorzien zijn van een gecertificeerde antihevelbeveiliging. Deze wordt vanaf 2010 aangebracht op iedere gecertificeerde niet stationaire opslag- en afleverinstallatie.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde Sales Office.