De processen zijn bestemd om te worden toegepast op het ontwerpen, installeren en opleveren van een tankinstallatie voor vloeistoffen en dampen. Verder bevat het proces ook onderhoud van de tankinstallaties voor vloeistoffen en dampen. Er is in principe geen onder- of bovengrens aan de inhoud van de tankinstallaties die volgens deze BRL worden geïnstalleerd. De BRL heeft een aantal hoofd- en deelgebieden zoals omschreven hieronder.

Hoofdgebieden:

AInstallatie van en onderhoud aan ondergrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 1 en Klasse 2 producten - PGS 28.
BInstallatie van en onderhoud aan ondergrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 3 en Klasse 4 producten - PGS 28.
CInstallatie van en onderhoud aan ondergrondse tankinstallaties voor  chemische producten zoals gedefinieerd in PGS 31.
DInstallatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 3 en Klasse 4 producten - PGS 30.
EInstallatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 2 producten - PGS 30.
FInstallatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor chemische producten zoals gedefinieerd in PGS 31.

Deelgebieden:

1Bodemweerstandsmetingen en ontwerp kathodische bescherming (Mg-anode).  
2Thermoplastische leidingsystemen.  
3Flexibele metalen leidingsystemen.
4Lekdetectiesystemen.  
5A) Elektronische niveaumeetsystemen.
B) Elektronische niveaubewakingssystemen.  
6A) Leidingen van staal met gelaste verbindingen.
B) Leidingen van kunststof met gelaste verbindingen.
7Ondergrondse drukleidingen.  
8Bovengrondse drukleidingen.
9Ontwerp van tankinstallaties in de (petro)chemie.
10Tankinstallaties semi-ondergronds uitpandig.
11A) Fabriceren van stalen vulpuntmorsbakken.
B) Fabriceren van kunststof vulpuntmorsbakken.
12Ondergrondse opslagtanks van Glasvezel Versterkt Kunststof (GVK).
13Ondergrondse leidingen van Glasvezel Versterkt Epoxy (GVE).
14Tankinstallaties voor pontons.
15 (Her)klassificatie van bovengrondse stalen tankinstallaties.
16(Her)klassificatie van bovengrondse kunststof tankinstallaties.
17Aanleg van ondergrondse leidingen voor hoofdgebieden D, E of F.

Kiwa heeft zijn rol als beheerder van BRL SIKB 7800/BRL-K903 voor het ontwerpen, installeren, herstellen en opleveren van tankinstallaties per 1 juni 2017 aan SIKB overgedragen. Deze overdracht heeft plaatsgevonden op verzoek van diverse betrokken partijen, met name opdrachtgevers, de Vereniging Tankinstallateurs (VTI) en UNiK (voorheen Polyplast). Hiermee willen alle partijen het belang van onafhankelijk beheer van deze landelijk geldende richtlijn benadrukken.

Voor wie?

Tankinstallateurs van tankinstallaties voor brandbare vloeistoffen en chemicaliën.

Wanneer is het nodig?

Bedrijven vallend onder het Activiteitenbesluit zijn wettelijk verplicht om hun ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties voor de opslag van chemicaliën en vloeibare brandstoffen onder installatiecertificaat te laten installeren door een BRL SIKB 7800/BRL-K903 gecertificeerde tankinstallateur. Een gecertificeerde tankinstallateur dient de tankinstallatie aan te leggen volgens de eisen van de BRL SIKB 7800/BRL-K903 en mogelijk daarbij een goedgekeurde RI&E alvorens een installatiecertificaat volgens BRL SIKB 7800/BRL-K903 kan worden afgegeven. De opslagtanks, opvangbakken, beveiligingen, appendages, leidingen enz. ten behoeve van de opslag van vloeibare brandstoffen en chemicaliën zullen onderdeel zijn van deze RI&E.

BRL SIKB 7800/BRL-K903 stelt algemene regels aan het bouwen van een "basis" tankinstallatie zodat het opstellen van de RI&E in de meeste gevallen achterwege kan blijven. Bij het bouwen van chemicaliën tankinstallatie is men wel verplicht om volgens de RI&E te werken. 

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde contact.