De processen zijn bestemd om te worden toegepast op het ontwerpen, installeren en opleveren van een tankinstallatie voor vloeistoffen en dampen. Verder bevat het proces ook onderhoud van de tankinstallaties voor vloeistoffen en dampen. Er is in principe geen onder- of bovengrens aan de inhoud van de tankinstallaties die volgens deze BRL worden geïnstalleerd. De BRL heeft een aantal hoofd- en deelgebieden zoals omschreven hieronder.

Hoofdgebieden:

AInstallatie van en onderhoud aan ondergrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 1 en Klasse 2 producten - PGS 28.
BInstallatie van en onderhoud aan ondergrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 3 en Klasse 4 producten - PGS 28.
CInstallatie van en onderhoud aan ondergrondse tankinstallaties voor  chemische producten zoals gedefinieerd in PGS 31.
DInstallatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 3 en Klasse 4 producten - PGS 30.
EInstallatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 2 producten - PGS 30.
FInstallatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor chemische producten zoals gedefinieerd in PGS 31.

Deelgebieden:

1Bepaling bodemweerstand en ontwerp van kathodisch beschermingssysteem (Mg-anode).  
2Leidingen, ondergronds met (semi) flexibele kunststof kern.  
3Leidingen, ondergronds met (semi) flexibele metalen kern.  
4Lekdetectiesystemen voor tankinstallaties.  
5a) Elektronische niveaumeetsystemen.
b) Elektronische niveaubewakingssystemen.  
6a) Leidingen van staal met gelaste verbindingen.
b) Leidingen van kunststof met gelaste verbindingen.
7Persleidingen ondergronds.  
8Persleidingen bovengronds.
9Ontwerp van tankinstallaties in de (petro)chemie.
10Tankinstallaties in een terp (semi) ondergronds uitpandig.
11a) Fabriceren van stalen vulpuntmorsbakken.
b) Fabriceren van kunststof vulpuntmorsbakken.
12Ondergrondse tanks van glasvezel versterkte kunststof (GRP).
13Leidingen, ondergronds van glasvezel versterkte epoxy (GRE).
14Tankinstallaties in een ponton.
15 (Her)klassificatie van stalen installaties.
16(Her)klassificatie van kunststof installaties.
17Aanleg ondergrondse leidingen van diverse materialen voor hoofdgebieden D, E en F.

Kiwa heeft zijn rol als beheerder van BRL SIKB 7800/BRL-K903 voor het ontwerpen, installeren, herstellen en opleveren van tankinstallaties per 1 juni 2017 aan SIKB overgedragen. Deze overdracht heeft plaatsgevonden op verzoek van diverse betrokken partijen, met name opdrachtgevers, de Vereniging Tankinstallateurs (VTI) en UNiK (voorheen Polyplast). Hiermee willen alle partijen het belang van onafhankelijk beheer van deze landelijk geldende richtlijn benadrukken.

Voor wie?

Tankinstallateurs van tankinstallaties voor brandbare vloeistoffen en chemicaliën.

Wanneer is het nodig?

Bedrijven vallend onder het Activiteitenbesluit zijn wettelijk verplicht om hun ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties voor de opslag van chemicaliën en vloeibare brandstoffen onder installatiecertificaat te laten installeren door een BRL SIKB 7800/BRL-K903 gecertificeerde tankinstallateur. Een gecertificeerde tankinstallateur dient de tankinstallatie aan te leggen volgens de eisen van de BRL SIKB 7800/BRL-K903 en mogelijk daarbij een goedgekeurde RI&E alvorens een installatiecertificaat volgens BRL SIKB 7800/BRL-K903 kan worden afgegeven. De opslagtanks, opvangbakken, beveiligingen, appendages, leidingen enz. ten behoeve van de opslag van vloeibare brandstoffen en chemicaliën zullen onderdeel zijn van deze RI&E.

BRL SIKB 7800/BRL-K903 stelt algemene regels aan het bouwen van een "basis" tankinstallatie zodat het opstellen van de RI&E in de meeste gevallen achterwege kan blijven. Bij het bouwen van chemicaliën tankinstallatie is men wel verplicht om volgens de RI&E te werken. 

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde contact.