Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer en moeten voldoen aan de zorgplicht voor milieugevaarlijke of -bedreigende vloeistoffen mogen hun ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties voor de opslag van chemicaliën en vloeibare brandstoffen alleen onder installatiecertificaat laten installeren door een BRL SIKB 7800/BRL-K903 gecertificeerde tankinstallateur. Deze moet de tankinstallatie aanleggen volgens de eisen uit de beoordelingsrichtlijn voordat een BRL-K903/BRL SIKB 7800 installatiecertificaat kan worden afgegeven.

REIT-regeling/Tankinstallaties

De BRL-K903/BRL SIKB 7800 is ook bekend als de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT). De richtlijn bevat eisen voor de aanleg van nieuwe tankinstallaties en het herkeuren, herclassificeren en onderhouden voor installaties voor de opslag van chemische stoffen als propionzuur, natronloog, natriumchloride en zwavelzuur en brandbare vloeistoffen als benzine, diesel, alcohol en ethanol.

Tankinstallateurs van opslagtanks voor dergelijke brandbare vloeistoffen en (brandbare of ontvlambare) chemicaliën tonen met een BRL-K903/BRL SIKB 7800 procescertificaat aan dat ze een tankinstallatie kunnen opleveren die voldoet aan relevante wetgeving als Wet Milieubeheer,  Activiteitenbesluit/regeling Milieubeheer en het Besluit Bodemkwaliteit en (per 1 januari 2021) de Omgevingswet waar het Besluit algemene leefomgeving (Bal) onder valt.

Hoofd- en deelgebieden BRL-K903/BRL SIKB 7800

De BRL-K903/BRL SIKB 7800 kent een aantal hoofd- en deelgebieden (zie onderstaand overzicht). Installatiebedrijven kunnen zich hiervoor afzonderlijk certificeren. Zo zijn tankinstallateurs die gecertificeerd zijn voor de hoofdgebieden A, B en C (ondergrondse tankinstallaties) erkend (Bodem+) om tankinstallaties met een installatiecertificaat af te geven.  

Hieronder een compleet overzicht van de hoofd- en deelgebieden van de BRL-K903/BRL SIKB 7800:

Hoofdgebieden:

 • A. Installatie van en onderhoud aan ondergrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 1 en Klasse 2 producten – PGS 28;
 • B. Installatie van en onderhoud aan ondergrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 3 en Klasse 4 producten -  PGS 28;
 • C. Installatie van en onderhoud aan ondergrondse tankinstallaties voor bijtende (corrosieve), schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) -  PGS 31;
 • D. Installatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 3 en Klasse 4 producten – PGS 30;
 • E. Installatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 2 producten – PGS 30;
 • F. Installatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor bijtende (corrosieve), schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) – PGS 31;

Deelgebieden:

 • BRL-K903 1: Bepaling bodemweerstand en ontwerp van kathodisch beschermingssysteem (Mg-anode);
 • BRL-K903 2: Thermoplastische leidingsystemen;
 • BRL-K903 3: Flexibele metalen leidingsystemen;
 • BRL-K903 4: Lekdetectiesystemen voor tankinstallaties;
 • BRL-K903 5a: Elektronische niveaumeetsystemen;
 • BRL-K903 5b: Elektronische niveaubewakingssystemen;
 • BRL-K903 6: Leidingen staal en kunststof, met gelaste verbindingen;
 • BRL-K903 7: Drukleidingen ondergronds;
 • BRL-K903 8: Drukleidingen bovengronds;
 • BRL-K903 9: Ontwerp van tankinstallaties in de (petro)chemie;
 • BRL-K903 10: Tankinstallaties in een terp (semi) ondergronds uitpandig;
 • BRL-K903 11: Fabriceren van vulpuntmorsbakken;
 • BRL-K903 12: Ondergrondse opslagtanks van glasvezel versterkte kunststof (GRP);
 • BRL-K903 13: Ondergrondse leidingen van glasvezel versterkte epoxy (GRE);
 • BRL-K903 14: Tankinstallaties in een ponton;
 • BRL-K903 15: (Her)klassificatie van bovengrondse stalen tankinstallaties;
 • BRL-K903 16: (Her)klassificatie van bovengrondse kunststof tankinstallaties;
 • BRL-K903 17: Aanleg van ondergrondse leidingen voor hoofdgebieden D, E en F.

Kiwa is gespecialiseerd in de certificering van bedrijven die opslaginstallaties voor brandbare vloeistoffen, (brandbare of ontvlambare) chemicaliën en andere milieugevaarlijke stoffen kunnen installeren volgens BRL-K903/BRL SIKB 7800. Onze experts vertellen u graag welke certificering van toegevoegde waarde is voor úw specifieke situatie en kunnen u vervolgens ondersteunen bij het behalen en behouden daarvan. Neem voor meer informatie contact op met ons salesoffice OGC. De contactgegevens vindt u hiernaast.