De processen zijn bestemd om te worden toegepast op het ontwerpen, installeren en opleveren van een tankinstallatie voor vloeistoffen en dampen. Verder bevat het proces ook onderhoud van de tankinstallaties voor vloeistoffen en dampen. Er is in principe geen onder- of bovengrens aan de inhoud van de tankinstallaties die volgens deze BRL worden geïnstalleerd. De BRL heeft een aantal hoofd- en deelgebieden zoals omschreven hieronder.

Hoofdgebieden:

A.    Installatie van en onderhoud aan ondergrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 1 en Klasse 2 producten.
B.   Installatie van en onderhoud aan ondergrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 3 en Klasse 4 producten.
C.   Installatie van en onderhoud aan ondergrondse tankinstallaties voor bijtende (corrosieve), schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten).
D.      Installatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 3 en Klasse 4 producten.
E.   Installatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 2 producten.
F.  Installatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor bijtende (corrosieve), schadelijke, irriterende,
giftige stoffen (chemische producten).
G.       Installatie van en onderhoud aan bovengrondse installaties voor CNG producten.


Deelgebieden:

  1. Bepaling bodemweerstand en ontwerp van kathodisch beschermingssysteem (Mg-anode).
  2.Leidingen, ondergronds met (semi) flexibele kunststof kern.
  3.Leidingen, ondergronds met (semi) flexibele metalen kern.
  4.Lekdetectiesystemen voor tankinstallaties.
  5.a) Elektronische niveaumeetsystemen.

b) Elektronische niveaubewakingssystemen.
  6.Leidingen staal en kunststof, met gelaste verbindingen.
  7.Persleidingen ondergronds.
  8.Persleidingen bovengronds.
  9.Ontwerp van tankinstallaties in de (petro)chemie.
10.Tankinstallaties in een terp (semi) ondergronds uitpandig.
11.Fabriceren van vulpuntmorsbakken.
12.Ondergrondse tanks van glasvezel versterkte kunststof (GRP).
13.Leidingen, ondergronds van glasvezel versterkte epoxy (GRE).
14.Tankinstallaties in een ponton.
15.(Her)klassificatie van stalen installaties.
16.(Her)klassificatie van kunststof installaties.
17.Aanleg ondergrondse leidingen van diverse materialen voor hoofdgebieden D, E en F.


Kiwa heeft zijn rol als beheerder van BRL SIKB 7800/BRL-K903 voor het ontwerpen, installeren, herstellen en opleveren van tankinstallaties per 1 juni 2017 aan SIKB overgedragen. Deze overdracht heeft plaatsgevonden op verzoek van diverse betrokken partijen, met name opdrachtgevers, de Vereniging Tankinstallateurs (VTI) en UNiK (voorheen Polyplast). Hiermee willen alle partijen het belang van onafhankelijk beheer van deze landelijk geldende richtlijn benadrukken.
Verdere informatie over het beheer van deze BRL SIKB 7800/BRL-K903 kunt op https://www.reit.nl/ vinden.

Voor vragen over deze BRL kunt u nog steeds terecht bij Kiwa.

Voor wie?

Tankinstallateurs van tankinstallaties voor brandbare vloeistoffen en chemicaliën.

Wanneer is het nodig?

Bedrijven vallend onder het Activiteitenbesluit zijn wettelijk verplicht om hun ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties voor de opslag van chemicaliën en vloeibare brandstoffen onder installatiecertificaat te laten installeren door een BRL SIKB 7800/BRL-K903 gecertificeerde tankinstallateur. Een gecertificeerde tankinstallateur dient de tankinstallatie aan te leggen volgens de eisen van de BRL SIKB 7800/BRL-K903 en mogelijk daarbij een goedgekeurde RI&E alvorens een installatiecertificaat volgens BRL SIKB 7800/BRL-K903 kan worden afgegeven. De opslagtanks, lekbakken, appendages, leidingen, enz. ten behoeve van de opslag van vloeibare brandstoffen en chemicaliën zullen onderdeel zijn van deze RI&E.

BRL SIKB 7800/BRL-K903 stelt algemene regels aan het bouwen van een "basis" tankinstallatie zodat het opstellen van de RI&E in de meeste gevallen achterwege kan blijven. Bij het bouwen van chemicaliën tankinstallatie is men wel verplicht om volgens de RI&E te werken.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde Sales Office.