Waarom certificaat op grond van BRL5022 voor uw bedrijf?

U wilt uw naam vestigen als gedegen coördinerend constructeur die geen halve opdrachten aanneemt en verantwoordelijkheid neemt voor de afgeleverd engineering.

Komt mijn bedrijf in aanmerking voor  certificatie op grond van BRL5022?

Als uw engineeringsprocessen zijn ingericht overeenkomstig BRL5022.

Noodzaak van het certificaat

De veranderende en sterke versnipperende bouw vraagt steeds duidelijk om één centrale coördinerend constructeur. Daarnaast past de certificatie van een coördinerend constructeur naadloos in het nieuwe systeem van kwaliteitsborgers. Waar sprake is van gecertificeerde engineering hoeft de kwaliteitsborgen geen volledige controle meer uit te voeren. 

Voordelen van het certificaat

Bij een uitvraag naar gecertificeerde engineering hoeft u niet meer te concurreren met bedrijven die halve opdrachten aannemen of de interne controle niet uitvoeren. Op grond van uw certificatie kan een kwaliteitsborger zijn controle op uw engineering reduceren.

De certificatie houdt uw systeem van engineering met gedegen interne controles, aanhoudend scherp.

Processtappen

De proces stappen om tot certificatie te komen zijn omschreven in de BRL5022. De BRL zal naar verwachting bindend worden verklaard in de loop van zomer 2020. Tot die tijd (de bindend verklaring) kunt u de versie die ter kritiek is geweest downloaden op deze website. Er kan echter geen kritiek meer worden aangeleverd aangezien deze periode reeds is afgesloten.  Na bindend verklaring wordt deze 'ter kritiek' versie vervangen door de definitieve BRL. 

Over Kiwa

Kiwa behoort tot de wereldwijde top-20 op het gebied van testen, inspectie en certificering (TIC). Met onze services voor certificering, inspectie, tests , training en consultancy zorgen we voor vertrouwen in de producten, services, processen, (management)systemen en medewerkers van onze klanten. Dat doen we in een groot aantal marktsegmenten, over de hele wereld al meer dan 65 jaar!