Van al deze beproevingsmachines wordt verlangd dat er betrouwbare beproevingsresultaten mee worden bepaald. Om deze betrouwbaarheid te kunnen aantonen aan klanten, certificerende instellingen en indien van toepassing de Raad voor Accreditatie is een naar (inter)nationale standaarden herleidbare kalibratie van deze beproevingsmachines nodig. De Afdeling Kalibratie van Kiwa Nederland B.V. is u hierbij graag van dienst. 

Inhoud beoordelingsrichtlijn

Aan veel (bouw)materialen en (bouw)producten worden eisen gesteld ten aanzien van de sterkte of de vervorming onder belasting ervan. Om aan te tonen dat aan deze eisen wordt voldaan staan er een groot aantal materiaal-specifieke beproevingsmachines opgesteld in de diverse laboratoria van zowel producenten als onafhankelijke NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde laboratoria. Van al deze beproevingsmachines wordt verlangd dat er betrouwbare beproevingsresultaten mee worden bepaald. Om deze betrouwbaarheid te kunnen aantonen aan klanten, certificerende instellingen en indien van toepassing de Raad voor Accreditatie is een naar (inter)nationale standaarden herleidbare kalibratie van deze beproevingsmachines nodig. De Afdeling Kalibratie van Kiwa Nederland B.V. is u hierbij graag van dienst. Wij kalibreren op locatie uw drukbank, buigtrekbank, splijt-trekbank, hoekdrukbank, CBR-bank of hechtsterktemeter inclusief de daarop aanwezige verplaatsings-meetinstrumenten. Wij zijn instaat ook andere soortgelijke éénassige statische beproevingstoestellen te kalibreren. Ook lineaire meetmiddelen met een meetbereik van maximaal 200 mm kunnen op locatie onder accreditatie worden gekalibreerd. De krachts-kalibraties worden uitgevoerd conform NEN-EN 12390-4 en/of NEN-EN-ISO 7500-1. Onze hoogste meetnauwkeurigheid bedraagt 5,0.10-4.F (zie onze scope op www.RvA.nl, Kalibratielaboratorium 144).

Voor wie?

  • Fabrikanten van (bouw)materialen en (bouw)producten;
  • Materiaal-testlaboratoria;
  • Onafhankelijke NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde laboratoria.

Wanneer is het nodig?

  • Als u wilt aantonen dat uw beproevingsresultaten correct zijn;
  • Als beproevingsresultaten herleidbaar moeten zijn naar (inter)nationale standaarden;
  •  Als een Norm of certificatieschema dit vereist;
  • Als de termijn van de voorgaande kalibratie is verstreken.

Processtappen

Bestaande klanten:
Bestaande klanten welke hebben aangegeven dat wij de kalibratietermijn voor hen mogen bijhouden ontvangen voor het verstrijken van deze termijn hierover bericht van ons waarna we tijdig een afspraak voor de kalibratie maken.

Nieuwe klanten:
Als u overweegt uw apparatuur door Kiwa Nederland B.V. te laten kalibreren kunt u vrijblijvend per e-mail of telefoon een offerte aanvragen. Na uw akkoord kunnen wij meestal op zeer korte termijn de gewenste kalibratie uitvoeren.

Wij bevestigen al onze kalibratie-afspraken per e-mail en voeren deze conform de gemaakte afspraken uit. Het kalibratiecertificaat sturen wij u per post. Op verzoek kunnen wij u ook een PDF-versie van het kalibratiecertificaat zenden.