Bij de CE-markering gaat het om bouwproducten of kits die blijvend worden verwerkt in bouwwerken of delen ervan. U kunt daarbij denken aan onder andere producten voor de woningbouw, utiliteitsbouw en weg- en waterbouw. 

Als fabrikant of private labelhouder van een bouwproduct kunt u afhankelijk van de specifieke Europese norm voor het bouwproduct verplicht zijn het CE-merkteken op uw bouwproducten aan te brengen en uw producten en proces van kwaliteitsbewaking door een aangemelde instantie als Kiwa te laten beoordelen.

CE-markering van bouwproducten berust op Europese regelgeving (Construction Products Regulation ofwel CPR). De Europese commissie publiceert op de zogenoemde Nando website de normen die voor bouwproducten zijn opgesteld en waarvoor CE van toepassing is.

In het kader van uw interne kwaliteitsprocedures bent u verantwoordelijk voor:

  • het beoordelen van productprestaties
  • het invoeren van een productiecontrolesysteem

U controleert daarmee of de prestaties na verloop van tijd niet veranderen. De juridische terminologie die wordt gebruikt om dit te beschrijven is “beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid” (“assessment and verification of constancy of performance” of AVCP).

Afhankelijk van het nummer van het AVCP systeem (1,1+,2+, 3 of 4) dient een aangemelde instantie als Kiwa uw productiecontrolesysteem en/of uw productprestaties te beoordelen.

Welk AVCP systeem voor u van toepassing is, vindt u in de Annex ZA van de betreffende geharmoniseerde Europese norm.

Waarom heb ik een CE-markering nodig?

De toegevoegde waarde van de CE-markering is dat alle landen de verkoop van bouwproducten met het CE-merkteken moeten toestaan. Samen met de prestatieverklaring helpt CE-markering uw klanten en eindgebruikers ook om met dezelfde technische benadering de prestaties van het product te controleren en met andere producten te vergelijken.

Wanneer u als fabrikant de CE-markering op een product aanbrengt, verzekert u dat de prestaties van het door u verkochte product met uw verklaring overeenstemmen en dat de markering met behulp van de juiste Europese technische specificatie is verkregen.

Opstellen prestatieverklaring (DoP) en CE-label

U dient elk bouwproduct waarop CE-markering van toepassing te voorzien van een prestatieverklaring en een CE-label (zover dat mogelijk is). Hoe u de prestatieverklaring opstelt en welke informatie u op de CE-label plaats kunt u vinden in de brochure van de Europese Commissie: De CE-markering voor bouwproducten - Stap voor stap.

Meer informatie over de toepassing van het certificaat, CE-markering, DoP en het Kiwa pictogram vindt u in de Kiwa handleiding onder 'downloads'.

Meer informatie over CE-markering

Het landelijke contactpunt voor bouwproducten van de Rijksoverheid geeft u de gelegenheid algemene vragen te stellen met betrekking tot de CE-markering.

Ook kunt u meer algemene informatie over CE-markering vinden op de website van de Europese Commissie. Hier houdt de Europese Commissie een lijst bij met Frequently Asked Questions.

Het informatieplatform voor kwaliteitslabels van bouwprodukten geeft in een aantal video-instructies meer uitleg over de CE-markering.