Om bovenstaande verder gestalte te geven waarbij zaken als betrouwbaarheid en optimale kwaliteit te leveren i.r.t. klantgerichtheid heeft Stichting Customer Value Score Foundation (CVSF) een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. De ondernemingen met zo’n keurmerk voldoen aan de gestelde normen. Men mag er dus van uitgaan dat een klant bij een onderneming met het klantgerichtheid keurmerk aan het goede adres is.

CVSF leden laten zich door het onafhankelijke Certificeringsbureau Kiwa onderzoeken of ondernemingen aan de klantgerichtheid kwaliteitseisen voldoen. Dit gebeurt door middel van audits. CVSF leden kunnen alleen aansluiting vinden bij de CVSF als ze deze audits met goed gevolg doorlopen. Daarnaast vindt ieder jaar opnieuw (duur van het certificaat is 2 jaar) een keuring plaats, om te waarborgen dat de aangesloten CVSF leden hun kwaliteit op peil houden. CVSF leden die het Klantgerichtheid Keurmerk hebben, hebben het recht om in hun communicatie het Kiwa-logo en CVSF logo af te beelden. Dit logo is voor iedereen direct herkenbaar.

Ondernemingen die willen voldoen aan kwaliteitsnormen en willen laten dien dat zij staan voor een optimale dienstverlening in een vriendelijke en persoonlijke omgeving. De service in de ondernemingen is prettig en daarbij is er volop aandacht voor de mens en het af te nemen product en/of dienstverlening.

Om in aanmerking te komen voor het certificaat Klantgerichtheid moet u een aantal processtappen doorlopen. Neem contact met ons op voor meer informatie!