Op dit moment is certificering volgens het VBB-schema mogelijk voor:

  • Automatische sprinklerinstallaties
  • Watervoerende sprinklerinstallaties
  • Sprinklerinstallaties met schuimbijmenging

Vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB-installaties) zijn beveiligingssystemen die zijn ontworpen en vastopgesteld in gebouwen of inrichtingen om in geval van brand mensen te beschermen en/of schade te beperken. Een VBB-systeem is bedoeld om een brand onder controle te krijgen, te houden en/of te blussen.

Levering van een VBB-installatie is werk voor specialisten met vakbekwaamheid en goede werkprocedures. Zij moeten het product dat zij leveren en de omstandigheden waarbinnen dat product zijn werk moet doen door en door kennen. Dat vraagt om een adequate borging van de kwaliteit door de VBB-leverancier.

Het onderhoud van een VBB-installatie moet daarop ten volle zijn afgestemd. Onderhoud aan een VBB-installatie is daarom werk voor specialisten met vakbekwaamheid en goede werkprocedures. Zij moeten de dienst die zij leveren en de omstandigheden waarbinnen de onderhouden VBB-installatie zijn werk moet doen, goed kennen. Dat vraagt om een adequate borging van de kwaliteit door het VBB-onderhoudsbedrijf.

Voor wie? 

Leveranciers VBB systemen.

Processtappen

Het Certificatieschema VBB-installaties stelt eisen aan het product: Het systeem moet aan de vooraf vastgestelde beschikbaarheidscriteria voldoen. Het systeem moet ook direct de prestatie leveren waarvoor het is aangelegd: het onder controle brengen, houden en/of blussen van de brand. Dat vraagt om duidelijke specificaties van de kwaliteit en doelmatigheid van de VBB-installatie.

Tevens worden er eisen gesteld aan het bedrijf. Hierbij valt te denken aan eisen aan het kwaliteitssysteem en de eisen die gesteld worden aan het personeel.

Certificatieproces

Certificering van uw bedrijf op basis van het Certificatieschema VBB-installaties begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa NCP afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering op basis van Certificatieschema VBB-installaties wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële audit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om uw certificering als VBB-Leverancier te behouden.

Gecertificeerde bedrijven

Klik hieronder voor de gecertificeerde bedrijven:
VBB Installaties Leveren
VBB Installaties Onderhoud

Waarom Kiwa NCP?

Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.

Basisontwerp Opsteller

Kiwa NCP biedt de mogelijkheid tot certificering als Basisontwerp Opsteller. Kiwa NCP heeft hierdoor voor de Basisontwerp Opstellers zelf een Beoordelingsrichtlijn opgesteld, de BRL-K21027 Beoordelingsrichtlijn Erkend Basisontwerp Opsteller.