Op dit moment is certificering volgens het VBB-schema mogelijk voor:

  • Automatische sprinklerinstallaties
  • Watervoerende sprinklerinstallaties
  • Sprinklerinstallaties met schuimbijmenging

Vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB-installaties) zijn beveiligingssystemen die zijn ontworpen en vastopgesteld in gebouwen of inrichtingen om in geval van brand mensen te beschermen en/of schade te beperken. Een VBB-systeem is bedoeld om een brand onder controle te krijgen, te houden en/of te blussen.

Levering van een VBB-installatie is werk voor specialisten met vakbekwaamheid en goede werkprocedures. Zij moeten het product dat zij leveren en de omstandigheden waarbinnen dat product zijn werk moet doen door en door kennen. Dat vraagt om een adequate borging van de kwaliteit door de VBB-leverancier.

Het onderhoud van een VBB-installatie moet daarop ten volle zijn afgestemd. Onderhoud aan een VBB-installatie is daarom werk voor specialisten met vakbekwaamheid en goede werkprocedures. Zij moeten de dienst die zij leveren en de omstandigheden waarbinnen de onderhouden VBB-installatie zijn werk moet doen, goed kennen. Dat vraagt om een adequate borging van de kwaliteit door het VBB-onderhoudsbedrijf.

Voor wie? 
Leveranciers VBB systemen.

Processtappen
Het Certificatieschema VBB-installaties stelt eisen aan het product: Het systeem moet aan de vooraf vastgestelde beschikbaarheidscriteria voldoen. Het systeem moet ook direct de prestatie leveren waarvoor het is aangelegd: het onder controle brengen, houden en/of blussen van de brand. Dat vraagt om duidelijke specificaties van de kwaliteit en doelmatigheid van de VBB-installatie.

Tevens worden er eisen gesteld aan het bedrijf. Hierbij valt te denken aan eisen aan het kwaliteitssysteem en de eisen die gesteld worden aan het personeel.

Certificatieproces
Wilt u weten welke stappen er genomen worden tot uw bedrijf gecertificeerd is? Download dan onze Infographic 'Uw certificering uitgevoerd door Kiwa NCP' door op de rode button te klikken aan de rechterkant van deze pagina.

Certificatieafspraken
Bij uitvoering van de CCV-certificatieschema’s komen soms onduidelijkheden naar boven waarin het schema niet voorziet of waar het schema onvoldoende houvast biedt waardoor verschillen in beoordeling kunnen ontstaan. Toch dienen certificatiebeoordelingen eenvormig worden uitgevoerd. Daarom moet worden voorzien in een oplossing. Deze oplossing wordt vastgelegd in een certificatieafspraak. Bij herziening van het certificatieschema worden de certificatieafspraken opgenomen in de nieuwe versie.  

Hieronder vind je de certificatieafspraken behorende bij brandblussystemen (VBB-installaties):
Certificatieafspraak 2018-04 Vervaldatum bij onderhoud
Certificatieafspraak 2019-01 Exameninstellingen
Certificatieafspraak 2019-05 Exameninstellingen
Certificatieafspraak  2021-01 Toepassing Interpretatiebesluiten

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.

Basisontwerp Opsteller
Kiwa NCP biedt de mogelijkheid tot certificering als Basisontwerp Opsteller. Kiwa NCP heeft hierdoor voor de Basisontwerp Opstellers zelf een Beoordelingsrichtlijn opgesteld, de BRL-K21027 Beoordelingsrichtlijn Erkend Basisontwerp Opsteller. Meer weten over certificering als Basisontwerp Opsteller, klik dan hier.