Het certificatieschema is gebaseerd op Europese standaarden zoals EN 50136-1/A1 Alarm Tranmission en EN 50518 Monitoring and Alarm Receiving Centres. Hiermee sluit het aan bij internationale normen en is het een verdere uitwerking van beveiliging van mobiele objecten en personen. Het toepassingsgebied van beveiliging van personen is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse politie.

Beveiliging van voertuigen en goederen
Het schema Mobile security is voor zover het voertuigen en goederen betreft de verbindende schakel tussen de twee genoemde regelingen. Diefstal van auto’s is dagelijkse aan de orde. Met een goed tracking en tracing-systeem kan een Alarmcentrale een gestolen auto volgen. Wanneer de auto getraceerd is wordt door de Alarmcentrale de politie ingeschakeld om met als doel alarmopvolging te realiseren. Daarnaast hangt dit gedeelte samen met TAPA en ISO 28000 voor transportbeveiliging.

Beveiliging van personen
Het schema “Mobile Security’ geeft ook invulling aan de beveiliging van personen. Hierdoor is het mogelijk geworden om ook beveiliging van personen gecertificeerd te krijgen. De apparatuur die gebruikt wordt voor deze toepassing, moet gecertificeerd worden volgens dit certificatieschema. De apparatuur is uitgerust met een noodknop om een alarmsignaal af te geven aan de alarmcentrale en een meeluister mogelijkheid voor de centralist in de meldkamer. Hierdoor kan onder certificaat de beveiliging van belangrijke personen, criminelen en alleenwerkers ingevuld worden. De toepassing van het beveiligen van alleenwerkers is ook breed, het gaat hierbij om mensen die op afgelegen locaties alleen moeten werken of het gaat hier om mensen die op locatie moeten werken waarbij agressie aanzienlijk is.

De toepassing van mobiele beveiliging voor personen is opgedeeld in vier scopes:

Scope 1
High risk

 

GPS & ARC
Dedicated device

Scope 2
Medium risk


GPS & ARC
Dedicated- / Mobile device

Scope 3
Medium risk


ARC
Mobile device

Scope 4
Low risk


-
Mobile device

Voor wie?
Primair: Aanbieders van beveiligingsdiensten, deze Service Providers maken hiermee aantoonbaar dat de diensten op het gebied van Tracking & Tracing voldoen aan de maatstaven.

Secundair: Alarmcentrales, politie, overige hulpdiensten, verzekeraars

Wanneer is het nodig?
Het schema K21023 voor mobiele beveiliging brengt alle producten en diensten die in de keten van deze vorm van beveiliging een rol spelen in beeld, verbindt deze met elkaar en maakt het mogelijk dat de Service Provider, die voor de totaalbeveiliging verantwoordelijk kan en wil zijn en bij voortduring aan gestelde eisen voldoet, continuïteit in kwaliteit van de totale dienstverlening kan bieden aan opdrachtgevers die mobiele objecten of personen willen laten beveiligen.

Processtappen
Hoofdstuk 4 omschrijft de eisen aan de infrastructuur. Hoofdstuk 5 omschrijft de eisen voor voertuigen en goederen. Hoofdstuk 6 omschrijft de eisen voor de beveiliging van personen. Hoofdstuk 7 omschrijft de eisen aan het kwaliteitssysteem van de serviceprovider. 

Certificatieproces
Certificatie begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijk toelatingsonderzoek. Op basis van een grondige en onafhankelijke toelatingsaudit beoordeelt Kiwa of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële certificatie worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen.

Gecertificeerde bedrijven
Voor gecertificeerde bedrijven, klik hier.

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.