Wat doen een draadloze stil alarm systemen?
In de zorg is meer behoefte aan informatie waarmee de organisatie beter zijn interne veiligheidsprocessen kan aansturen. Bij noodsituaties, zoals bijvoorbeeld brand, is het van belang om te weten waar het probleem zich afspeelt in een gebouw en waar ondersteuning voor de zorgklanten nodig is door het zorgpersoneel. 

In het bedrijfsnoodplan is bepaald, hoeveel zorgpersoneel aanwezig is binnen een bepaald oppervlak van het gebouw voor bijvoorbeeld een effectieve ontruiming. Het WSAS stelt vast of deze personen aanwezig  zijn en meldt aan de beheerder van het systeem als dit er te weinig zijn. Via het WSAS wordt dus informatie verschaft aan de interne organisatie, zodat voldoende zorgpersoneel aanwezig is bij calamiteiten. De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van een draadloos stil alarm systeem is dan ook essentieel in dit proces. 

De toepassing van Europese normen
In de opzet van dit schema is gekozen voor de toepassing van Europese normen, zoals de EN 50136-1, die alarmtransmissie netwerken beschrijven qua functie en prestatie. Deze normen omschrijven de eisen aan de beschikbaarheid van het systeem en de monitoring van de beschikbaarheid. Hierdoor voldoet het systeem direct aan een Europese referentie. Verder zijn de Nederlandse functionele eisen (NEN 2575) opgenomen die aan dit soort systemen worden gesteld en stelt het schema stelt eisen aan de applicatie die de werking binnen het systeem verzorgt.

Voor wie?
Het certificatieschema ‘K21047 Wireless Silent Alarm Systems’ is met name bestemd voor bedrijven die draadloze stil alarmsystemen binnen de zorg installeren en onderhouden. Ook in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld bij calamiteiten op bedrijfsterreinen, kan dit schema goed ingezet worden. 

Processtappen
Wilt u weten welke eisen er gesteld worden om uw bedrijf te certificeren op basis van het certificatieschema K21047, download dan het certificatieschema aan de rechterkant van deze pagina. 

Certificering op basis van dit schema begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa NCP afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering van het certificatieschema ‘K21047 Wireless Silent Alarm Systems’ wordt voldaan. Wordt deze toelatingsaudit positief afgesloten, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de toelatingsaudit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om uw certificering te behouden.

Gecertificeerde bedrijven
Voor een overzicht van de gecertificeerde bedrijven, klik hier.

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP is een onafhankelijke certificatie-instelling voor het certificeren van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Een Kiwa NCP certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.