Afkeur ligt op de loer. (Verdere) beheersing van de totstandkomingsprocessen van de bouwmaterialen kan dit risico aanzienlijk verkleinen. Gecertificeerde procesbeheersing geeft naar alle betrokkenen dus meer zekerheid. De aanleg van sportvelden komt op een hoger plan, met lagere kosten en minder vertragingen als resultaat.

Voor wie ?

  • producenten van onderbouw- en funderingsmaterialen;
  • producenten van toplaagmaterialen.

Wanneer?

Als u de leveringsbetrouwbaarheid van materialen voor de bouw van sportvelden (verder) wilt verhogen.

Processtappen

  • Toelatingsonderzoek: de bedrijfsprocessen en de totstandkoming van het betreffende product worden ge-audit aan de hand van een specifieke BRL (BeoordelingsRichtLijn); bij goed resultaat wordt het 'ISA Sport keurmerk' verleend;
  • Levering onder keurmerk: vanaf dat moment mag het product onder keurmerk geleverd worden aan bouwers van sportvelden;
  • Periodieke audits en steekproefsgewijze controles: de bedrijfsprocessen worden vervolgens periodiek ge-audit en het product steekproefsgewijs gecontroleerd; bij goed resultaat blijft het 'ISA Sport keurmerk' gehandhaafd.

Over Kiwa ISA Sport

Kiwa ISA Sport is hét kennisinstituut voor sportaccommodaties. Al meer dan vijftig jaar helpen wij bij het realiseren en in stand houden van kwalitatief goede, duurzame en veilige sportaccommodaties. Dit doen wij vooral binnen Nederland, maar ook internationaal. Sinds 2011 maken wij deel uit van Kiwa. Kiwa ISA Sport is volledig onafhankelijk en heeft alle benodigde kennis in huis over normen en testmethoden. Wij nemen al jaren deel aan alle (inter)nationale normcommissies en zijn geaccrediteerd door (inter)nationale sportbonden.