Een gecertificeerd PKVW-bedrijf voldoet aan de kwaliteitseisen om te mogen adviseren en monteren conform de regels van het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor Bestaande Bouw (woning ouder dan 2 jaar).

Voor wie?
Certificering op basis van de ‘CCV regeling PKVW voor bedrijven’ is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren in de bestaande bouw. Er is sprake van bestaande bouw als de woning langer dan twee jaar geleden opgeleverd is.

Als gecertificeerd PKVW-bedrijf kunt u uw klanten een PKVW Certificaat of verklaring overhandigen als het kwaliteitsniveau van de uitgevoerde beveiligingsmaatregelen voldoen aan de eisen uit deze regeling. Ook mag u uw klant een PKVW-sticker overhandigen. Met deze PKVW-stickers kan uw klant ook aan buitenstaanders laten zien dat de woning aan de Politiekeurmerk-eisen voldoet.

Wanneer is het nodig?
Inbrekers slaan een woning met goede beveiligingsmaatregelen, zoals gecertificeerd hang-en-sluitwerk én goede verlichting, graag over!

Wanneer een woning beveiligd wordt, is het van belang dat er gebruik wordt gemaakt van kwaliteitsproducten, zoals hang-en-sluitwerk dat getest én gecertificeerd is. Minstens zo belangrijk is de zorg dat deze beveiligingsproducten op de juiste manier gemonteerd zijn. Een PKVW expert is goed opgeleid, beschikt altijd over up-to-date kennis en ondergaat jaarlijks een kwaliteitsbeoordeling.

Meer informatie vindt u op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Processtappen
Het certificatieproces voor het behalen van de certificering als PKVW-bedrijf begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa NCP afsluiten. 

Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit (initiële beoordeling) waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering als PKVW-bedrijf wordt voldaan. Onderdeel van deze toelatingsaudit is de beoordeling van twee woningen, waarvan minimaal 1 grondgebonden woning wordt gecontroleerd.

Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. 

Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële audit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om uw certificering als PKVW-bedrijf te behouden.

Gecertificeerde bedrijven
Alle erkende PKVW bedrijven vindt u in het overzicht van de gecertificeerde PKVW bedrijven.

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP, onderdeel van Kiwa Fire Safety & Security (FSS), is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging.

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten.