Ontwerpt of produceert uw bedrijf apparatuur zoals stoomketels, drukvaten en veiligheidsventielen, en wilt u ervoor zorgen dat die in heel Europa op een veilige manier kunnen worden gedistribueerd? Profiteer dan van PED-certificering (Pressure Equipment Directive).

De richtlijn voor drukapparatuur (PED) 2014/68/EU heeft tot doel de veiligheid van drukapparatuur in Europa te waarborgen. Hieronder vallen ontwerp, fabricage en conformiteitsbeoordeling van drukapparatuur in de vorm van stationaire eenheden met een maximaal toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar. Met certificering kunt u uw klanten laten zien dat uw producten veilig zijn voor gebruik en dat u waarde hecht aan kwaliteit.

Wanneer u ISO 9001-certificering wilt aanvragen voor de productie van drukapparatuur, dan is PED-certificering vereist. De gecombineerde ISO 9001- en PED-certificering helpt u bij het verbeteren van uw bedrijfsprocessen en prestaties, zodat uw organisatie beter kan voldoen aan de wensen van uw klanten en kan tegemoetkomen aan de eisen van leveranciers. Ook biedt het u nieuwe zakelijke kansen en versterkt het uw concurrentievermogen, wat uiteindelijk leidt tot meer winst.

Doelgroep

PED-certificering is bedoeld voor ontwerpers, producenten, monteurs, installateurs, verkopers en gebruikers van drukapparatuur die een ISO 9001-certificaat hebben of willen behalen.

PED garandeert de veiligheid van drukapparatuur en maakt tegelijkertijd het vrije verkeer van producten in de EU mogelijk. De richtlijn is er voor elke organisatie die drukapparatuur ontwerpt en fabriceert, zoals stoomketels, drukvaten, pijpleidingen, veiligheidsafsluiters en andere componenten en samenstellingen die onder druk staan.

De PED is opgesplitst in twee secties met besluiten:

I. Ontwerp / nieuwe drukapparatuur

  • Drukapparatuurbesluit 311 – fabrikant: Risicoanalyse en conformiteitsbeoordeling
  • Drukapparatuurbesluit 339 – gebruiker: Risicoanalyse en conformiteitsbeoordeling
  • Drukapparatuurbesluit 387 – gebruiker: Goedkeuring voor ingebruikname

II. Operationele fase

  • Drukapparatuurbesluit 387 – gebruiker: Periodieke keuringen

In elk besluit zijn per fase de eisen en verantwoordelijkheden voor de verschillende processen vastgesteld. 

Certificering via Kiwa

Om vandaag de dag als fabrikant succesvol te zijn, is aandacht voor kwaliteit essentieel. Vooral bij het werken met drukapparatuur. Klanten zijn op zoek naar aantoonbare kwaliteit van de producten die ze kopen. Leveranciers moeten laten zien dat ze voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid en kwaliteitsmanagement. Certificering is daarvoor een uitstekend middel.

Behaal samen met Kiwa uw PED-certificaat en toon aan dat de kwaliteit en veiligheid van uw producten in orde is en dat u voorbereid bent op de ISO 9001-certificering. Dit helpt u vervolgens om uw kwaliteitsmanagementsystemen te verbeteren, zodat u beter kunt presteren, aan de wensen van uw klanten kunt voldoen en uw business kunt versterken.

PED heeft een aantal uitsluitingen: distributienetten, aerosols, machines die onder de Machinerichtlijn vallen, apparatuur voor nucleair gebruik, boorputten voor regelingsapparatuur, hoogovens, flessen of blikjes voor koolzuurhoudende vloeistoffen, turbines/compressoren/pompen/turbo's etc., behuizingen voor transformatoren, schakel- en regelapparatuur, opblaasbare drukapparatuur, vaten voor het transport en de distributie van vloeistoffen onder een druk van ≤ 7 bar en ontwerpdruk x volume (PS x V) ≤ 500 bar.liter, radiatoren en leidingen voor stadsverwarmingssystemen, kernenergie.

Pluspunten en voordelen

  • Verhoog uw winst – Door u te helpen veiligheid en conformiteit aan te tonen en te voldoen aan de behoeften van uw klanten, kan PED-certificering uw bedrijf – en het nettoresultaat – een impuls geven.
  • Verbeter uw processen – Met PED en ISO 9001 kunt u verbeterpunten in uw managementprocessen identificeren, zodat deze voldoen aan een internationale standaard. 
  • Werk efficiënter – De PED-certificeren laat zien waar uw processen kunnen worden verbeterd en helpt zo om kosten te besparen en de efficiëntie te verbeteren.
  • Bewijs de veiligheid van uw producten – PED-certificering laat zien dat de drukapparatuur die u ontwerpt en produceert veilig is en voldoet aan de wettelijke norm voor gebruik binnen Europa.
  • Laat zien hoe belangrijk kwaliteit voor u is – Certificering laat klanten, partners en medewerkers zien dat u zich inzet voor kwaliteit en continue verbetering.
  • Verbeter uw concurrentiepositie – PED-certificering helpt u de Europese markt te betreden en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan.