Closetcombinaties worden in deze BRL onderscheiden naar:

Waterverbruik:

 • Closetcombinaties met een nominaal spoelvolume van 4 liter
 • Closetcombinaties met een nominaal spoelvolume van 5 liter ¹.
 • Closetcombinaties met een nominaal spoelvolume van 6 liter.
 • Closetcombinaties met een nominaal spoelvolume van 7 liter.
 • Closetcombinaties met een nominaal spoelvolume van 9 liter.

De wijze van bevestiging:

 • Staande closetcombinaties voor montage op de vloer.
 • Wandclosetcombinaties voor montage aan de wand.

De inwendige vorm van de Closetpot:

 • Schotelclosetpot (ook wel vlakspoeler genoemd).
 • Trechterclosetpot (ook wel diepspoeler genoemd).

Er worden twee klassen onderscheiden:

 • klasse 1, die vooral bedoeld is voor het Europese continent;
 • klasse 2, die aansluit bij regelgeving, markteisen en toepassing in het Verenigd Koninkrijk.
Klasse 1:Closetcombinaties getest met en voor gebruik met een nominaal spoelvolume van 4, 5, 6, 7 of 9 liter volgens EN 997 artikel 5.


Klasse 2:Closetcombinatie bestaande uit een closetpot in combinatie met een drukspoel kraan of een stortbak, getest volgens EN 997 artikel 6, bij een maximum spoelvolume van 6 liter of gebruikmakend van een dual flush spoelmechanisme met een maximum spoelvolume van 6 liter en een spoelonderbreking van niet meer dan 2/3 (twee-derde) van het maximum spoel volume.

Vervolgens worden de klassen onderverdeeld naar type, afhankelijk van het spoelvolume.In de Nederlandse regelgeving worden klasse en type van de closetcombinaties op zich vrij gelaten, maar er is wel regelgeving voor binnenriolering. In het Bouwbesluit is NEN 3215, Binnenriolering – Eisen en bepalingsmethoden aangewezen. In deze norm staat in 4.1.8:

Voor het goed functioneren van de binnenriolering is een toiletspoeling van minimaal 6 liter vereist”.

Een volledige spoelvolume kleiner dan 6 liter is daarom in Nederland niet toegestaan, tenzij wordt aangetoond dat het kleinere spoelvolume geen problemen veroorzaakt voor het aangesloten rioolstelsel.

1 Niet toegestaan in Nederland

Installateurs, groothandels installatie-artikelen en consumenten.

Voor binnens huis gebruik.

De certificering bestaat uit de processtappen “Toelatingsonderzoek” en “Onderhoud certificaat en certificatieschema”.

Toelatingsonderzoek
Het toelatingsonderzoek voor het verkrijgen van het Kiwa-certificaat bestaat uit 2 onderdelen, te weten:

productonderzoek
Door middel van een onderzoek, vaak uitgevoerd in ons eigen laboratorium, wordt vastgesteld of het product voldoet aan de eisen die zijn vermeld in de beoordelingsrichtlijn.

Het onderzoek heeft betrekking op o.a. materiaaleigenschappen, duurzaamheid, maatvoering en andere functionele eigenschappen en wordt éénmalig uitgevoerd.

beoordeling productieproces
Het productieproces wordt beoordeeld om vast te kunnen stellen of de leverancier is staat is om bij voortduring een product af te leveren dat aan de gestelde eisen voldoet.

Tijdens deze beoordeling komen aspecten van het proces aan de orde die van invloed zijn op de kwaliteit van het product, zoals onder meer ingangscontrole, procescontrole en eindcontrole.

Kiwa gaat ervan uit dat, wanneer het productieproces voldoet aan de gestelde eisen en het product niet wordt gewijzigd, de producten bij aflevering voldoen aan de eisen die zijn vermeld in de beoordelingsrichtlijn.

Bij succesvolle afronding van het toelatingsonderzoek zal het certificaat worden verstrekt. In het certificaat wordt vermeld dat afgifte ervan mede is gebaseerd op (komende) regelmatige inspecties van het productieproces.

Onderhoud certificaat en certificatieschema
Het productieproces wordt regelmatig geïnspecteerd om een gerechtvaardigd vertrouwen te behouden dat de onder certificaat geleverde producten blijven voldoen aan de eisen die in de beoordelingsrichtlijn zijn vermeld.

Onderdeel van deze periodieke audits vormen functionele beproevingen van de gecertificeerde producten.