Vanuit de maatschappij en vanuit de overheid groeit de vraag naar bedrijven die bewust bezig zijn met de impact van hun activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Dit wordt ook wel aangeduid met People, Planet en Profit. Duurzaam ondernemen heeft letterlijk de toekomst.

Voor wie?

Organisaties en bedrijven die aandacht aan MVO willen besteden.

Wanneer is het nodig?

CO2 verificatie is noodzakelijk indien de CO2 footprint van een organisatie moet worden overlegd. Hier kan om worden gevraagd door CO2 Prestatieladder gecertificeerde bedrijven en door overheden. Ook is de footprint verificatie volgens de ISO 14064 en de GHG protocollen (Green House Gas) een wereldwijd geaccepteerde methode van verantwoording van het energiegebruik en de CO2 uitstoot. Deze verificatie methode biedt ook aansluiting op de GRI rapportage systematiek (Global Reporting Initiative).

Processtappen

 • Opstellen CO2 Footprint
  De organisatie richt een systeem in voor met name de registratie van brandstofverbruik (energie) en verwerkt deze conform de EN 14064 en GHG protocollen in een emissie inventaris. Hierbij dient de organisatie rekening te houden met de organisatiegrens, de scope van de footprint, en vastgelegde CO2-omrekenfactoren. De GHG protocollen en de CO2 prestatieladder schrijven een 3-tal scopes voor, welke afhankelijk van de diepgang van verificatie/certificatie moeten worden gevuld.
 • Scope 1 + 2:
  Alle directe en indirecte emissies door brandstofgebruik en ingekochte energie voor productie, kantoor en woonwerkverkeer, vliegreizen en eigen transport.
 • Scope 3:
  Overige indirecte emissies (outsourcing, afvalverwerking, ingekochte diensten en goederen, etc.)
 • Beoordeling CO2 Footprint
  Kiwa zal de opgestelde footprint beoordelen op basis van de ISO 14064, de GHG protocollen en de CO2 Prestatieladder. Hierbij wordt gekeken naar de analyse van de organisatiegrenzen en wordt gekeken naar de emissie inventaris. Hierbij wordt beoordeeld hoe de inventaris is opgezet en hoe de data is verzameld en verwerkt.
 • Emissie verificatie op locatie
  De relevante functionarissen worden op locatie geïnterviewd om de totstandkoming van de CO2 Footprint te beoordelen. Hierbij wordt door middel van steekproeven de wijze van dataverzameling, verwerking en rapportage beoordeeld.
 • Rapportage
  Kiwa zal de bevindingen in een verklaring vastleggen. Hierbij worden genoemd organisatiegrenzen, de uitvoeringswijze en een conclusie.

Kiwa en MVO

CO2 verificatie is een van de diensten van Kiwa op het gebied van MVO. De MVO-diensten van Kiwa zijn bedoeld om organisaties te helpen bij het inzichtelijk maken van de geleverde inspanningen en prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen.

Kiwa heeft veel ervaring met het toetsen van uiteenlopende regelingen en is door SKAO erkend om certificatie-audits en verificaties uit te voeren volgens de CO2 Prestatieladder en de ISO 14064.