Indeling contactgroepen 

 • Regio Noord (N): de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Flevoland en Noord-Holland;
 • Regio Zuidwest (ZW): de provincie Zuid-Holland;
 • Regio Zuid: de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Voorbereiding bijeenkomst

Binnen elke contactgroep worden uit de eigen contactgroep een voorzitter en secretaris gekozen. Daarnaast bereidt een expert van het team Veiligheid Gasinstallaties diverse activiteiten op de bijeenkomst voor, zoals:

 • Voorbereiden agenda met voorzitters;
 • Informeren contactgroepen over voortgang NEN-commissies waar Kiwa aan deel neemt;
 • Inventariseren behoefte aan normen en voorschriften;
 • Bespreken conceptnormen en -voorschriften en het verzamelen van commentaar hierop;
 • Aanreiken van actuele informatie met betrekking tot relevante voorschriften en te verwachten wijzigingen;
 • Zorgen voor het uitwisselen van ervaringen tussen de contactgroepen;
 • Inventariseren van vragen die niet uitmonden in een voorschrift, die vervolgens bespreken in het voorzittersoverleg en eventueel beantwoorden daarvan in de volgende vergadering;
 • Vastleggen gezamenlijke notulen en publicatie daarvan op webportal.

Vaste agendapunten bijeenkomsten 

 • Gestructureerde ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers;
 • Aanreiken van actuele informatie met betrekking tot relevante voorschriften en te verwachten wijzigingen (actie door Kiwa);
 • Mededelingen vanuit SCIOS (actie door Kiwa);
 • Terugkoppelen van ervaringen en rubriceren van vragen richting SCIOS en normcommissies (actie door Kiwa);
 • Informatie-uitwisseling tussen de diverse contactgroepen (actie door Kiwa).

Wie kan deelnemen?

Deelnemers zijn EBI’ers. Ook personen die in het bezit zijn van het diploma Periodieke Inspectie (PI) kunnen toetreden. Het is overigens niet noodzakelijk om werkzaam te zijn bij een gecertificeerd inspectiebedrijf. Het aantal deelnemers per regio is beperkt tot ongeveer twintig. Elke contactgroep komt driemaal per jaar bijeen.

Contactgroep Leidinginspectie

Voor EBI-inspecteurs die leidinginstallaties inspecteren onder scope 7a, 7b en/of 7c is een landelijke contactgroep Leidinginspectie opgericht, die eveneens drie keer per jaar vergadert. De activiteiten komen grotendeels overeen met die van de regionale contactgroepen, maar dan uiteraard met de focus op

Contactgroep Industrie

Naast de regionale contactgroepen bestaat er ook contactgroep voor professionals die zich bezighouden met veiligheidsinspecties aan branders en procesinstallaties in de industrie. Het doel van deze contactgroep is het uitwisselen van kennis en ervaring op dit werkterrein en het bijblijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van voorschriften en regelgeving. Gezien het specialisme is er één landelijke groep. De vergaderingen vinden plaats op verschillende locaties in het land met een vergaderfrequentie van drie maal per jaar.

Voor wie?

 • Inspectiebedrijven;
 • Installatiebedrijven;
 • Eigenaren van industriële stookinstallaties;
 • Leveranciers/fabrikanten van industriële stookinstallaties en/of componenten;
 • SCIOS-gecertificeerde inspectiebedrijven werkzaam in de industrie.

Aan de deelname van de verschillende contactgroepen zijn kosten verbonden. U kunt zich inschrijven via vgi@kiwa.nl. Na inschrijving ontvangt u hiervoor een factuur. Verder bestaat er voor deelnemers aan de contactgroepen de mogelijkheid om individueel technisch inhoudelijke vragen voor te leggen aan Kiwa.