Om de goede staat van metalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallatie te garanderen moet er volgens de PGS 30 bijlage D periodiek een visuele controle worden uitgevoerd. Bij deze beoordeling wordt de installatie onder andere gecontroleerd op de staat van onderhoud, beschadigingen van de verflaag (corrosie), mechanische beschadigingen (aan tank, leidingen, lasnaden) en afdichtingen van vul- en peilleidingen. Tevens wordt het functioneren van de anti-hevelvoorziening en lekdetectie (indien aanwezig) gecontroleerd. Alle eigenaren van metalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties krijgen te maken met deze controles.

Doel van de visuele controle is de gebruiker van stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties zorg te laten dragen voor goed onderhoud en dat eventuele gebreken die kunnen leiden tot lekkage en morsing tijdig opgemerkt worden.

Voor wie?

Bedrijven die deze controles uitvoeren moeten voldoen aan de eisen omschreven in toepassingsgebied 2 van BRL-K744/03. De frequentie voor de visuele controle, vastgesteld in de PGS 30 bijlage D, is 2,5 jaar.

BRL-K744/03 voorziet ook in een inwendige beoordeling aangevuld met dichtheidsbeproeving die 15 jaar na ingebruikname voor het eerst plaats vindt.

Een rapport uitgegeven n.a.v. een periodieke visuele controle, zoals omschreven in toepassingsgebied 2 van BRL-K744/03, is niet gelijkwaardig of ter vervanging van een Kiwa tankcertificaat volgens BRL-K744 (toepassingsgebied 1).

BRL-K744 voorziet niet in de keuring zoals bedoeld in de VLG/ADR.

Wanneer is het nodig?

Uitvoering van de periodieke controle volgens de BRL-K744/03 verzekert u ervan dat de niet-stationaire opslag- en afleverinstallatie voldoet aan PGS 30 bijlage D en dat processen van het gecertificeerde controlebedrijf regelmatig worden gecontroleerd door Kiwa.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde Sales Office.