Met een CSC-certificaat maakt u als producent voor uzelf en uw afnemers zichtbaar én meetbaar dat uw producten en de grondstoffen die u daarvoor gebruikt van verantwoorde herkomst zijn. Het CSC-keurmerk is een vervolg op Beton Bewust, de standaard waarvan Kiwa in 2012 één van de initiatiefnemers was. De certificering sluit aan op duurzame bouw-graadmeters als LEED en BREEAM en past in duurzame ontwikkeling zoals die is verwoord in ISO 26000 en de milieustandaard ISO 14001. Het CSC-keurmerk werd begin 2017 geïntroduceerd.

Is CSC-certificatie interessant voor uw bedrijf?

Het CSC-certificeringstraject van Kiwa is bedoeld voor organisaties in de betonsector die zich inspannen om:

 • De duurzame prestaties van betonmortels, prefab beton, betonproducten, cement en toeslagmaterialen te bevorderen en continu te verbeteren;
 • Verantwoorde productie in de keten te stimuleren;
 • Duurzame initiatieven in de betonbranche transparanter te maken;
 • Leiderschap te tonen in de verduurzaming van de betonketen;
 • Hun producten gewaardeerd te krijgen in rating systemen als LEED, BREEAM, DGNB, GreenStar, HQE, BES 6001 etc.;
 • Gewaardeerd te worden bij ‘groene aanbestedingen’;
 • De publieke opinie over de betonsector te verbeteren.

Wanneer is CSC voor u van toepassing?

Het CSC-certificaat biedt producenten tastbaar bewijs om te delen met klanten, aandeelhouders en andere stakeholders. Wereldwijd worden er steeds meer en hogere eisen gesteld aan duurzaamheid,. In offerte- en aanbestedingstrajecten kunnen CSC-gecertificeerde bedrijven in het voordeel zijn ten opzichte van de concurrentie. Ook worden met het CSC-certificaat interne investeringen in duurzame initiatieven ondersteund.  Voor bedrijven die duurzaam beton produceren met ten minste dertig procent gerecycled materiaal is er een fiscale stimulans via de MIA/Vamil-regeling.

De impact van duurzaam beton

De impact op het milieu (CO2 footprint) is een wezenlijk onderdeel van de CSC-richtlijn. De invloed op de sociale en economische omgeving waarin het bedrijf actief is, krijgt ook nadrukkelijk aandacht. Verschillen tussen producten of productielocaties van één en dezelfde organisatie of tussen organisaties onderling, komen tot uiting in verschillende certificatieniveau's van beton en/of productielocaties. Vervolgens wordt in verschillende gradaties (brons, zilver, goud en platina) zichtbaar en meetbaar hoe een organisatie zich onderscheidt op het gebied van duurzaamheid. 

Het werkt als volgt

Kiwa’s CSC-stappenplan ziet er als volgt uit:

 1. De producent dient een aanvraag voor certificering in bij Kiwa;
 2. De producent vult met behulp van de CSC-webtool de relevante aspecten uit de CSC-richtlijn in en uploadt deze vervolgens in de tool;
 3. Een Kiwa-auditor checkt en valideert de geüploade informatie en de onderliggende bewijslast in de CSC-webtool en stelt een auditrapport op;
 4. Een reviewer van Kiwa beoordeelt het auditrapport en stelt het behaalde prestatieniveau vast;
 5. Als wordt voldaan aan de eisen die voor de betreffende producent relevant zijn, geeft Kiwa het CSC-certificaat af;
 6. Vervolgens voert Kiwa periodiek controles uit;
 7. Het certificaat is drie jaar geldig. Daarna wordt een hercertificeringstraject uitgevoerd.

Waarom Kiwa als partner in CSC-certificering?

Met een marktaandeel van ruim tachtig procent is Kiwa toonaangevend als het gaat om certificeringen in de betonsector. Dat is niet voor niets. Kiwa stond als founding partner aan de basis van het CSC-keurmerk. Ook heeft Kiwa alle expertise in huis die nodig is om klanten te ondersteunen bij het behalen én behouden van het certificaat, d.m.v. eigen testfaciliteiten, opleidingen en een uitgebreid MVO-portfolio.

Kiwa, specialist in MVO

Het CSC-certificaat is één van de diensten van Kiwa levert op het gebied van MVO. De MVO-diensten van Kiwa zijn bedoeld om organisaties te helpen bij het inzichtelijk maken van de geleverde inspanningen en prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen. Via de onderstaande link bij gerelateerde producten kunt u meer informatie krijgen over Kiwa en MVO.

Meer weten over het CSC-keurmerk?

Op de internationale website van de Concrete Sustainability Council vindt u meer informatie over de organisatie en het CSC duurzaam beton certificaat. Op de website van de Nederlandse regional system operator (RSO) van de concrete sustainability council vindt u informatie die is toegespitst op ons eigen land.