De opleiding zoals hieronder beschreven bestaat niet meer. Bekijk voor de vernieuwde en brede energieopleiding Energietransitie en Duurzame Energie deze pagina. Tijdens deze opleiding wordt ook aandacht gevestigd op het deel: gas. 

De cursus hogere gastechniek is afgestemd op hbo-werk- en denkniveau en heeft tot doel medewerkers op hoger (technisch) niveau te scholen in gasdistributietechniek. Het programma is modulair opgebouwd. U kunt kiezen voor het volledige traject van veertien modules of zelf een curriculum vaststellen dat past bij uw eigen interesse of behoefte.

Wat levert de cursus HGT op?

De cursus hogere gastechniek van Kiwa Training voorziet medewerkers in de rol van installatieverantwoordelijke (IV) van alle benodigde gastechnische competenties. Cursisten die het volledige traject volgen en alle modules voldoende afronden, ontvangen een diploma. Het HGT-diploma is één van de opleidingseisen waarmee de Veiligheidsinstructie Aardgas (VIAG) binnen de Nederlandse gasdistributiebranche invulling geeft aan Arbowetgeving. Cursisten die losse modules uit het keuzetraject volgen, ontvangen per voldoende afgeronde module een certificaat.

Cursusprogramma en -data

De opleiding duurt een jaar (van september tot en met juni), verdeeld in vijf periodes van zeven weken. In welke week welke module wordt gegeven, leest u in de leaflet Hogere Gastechniek. U leest hierin ook hoe de cursus hogere gastechniek van Kiwa Training is opgebouwd en welke modules tijdens de vijf cursusperiodes aan bod komen.

HGT-cursus op maat

U kunt er ook voor kiezen om zelf een HGT-cursustraject samen te stellen en daarbij een keuze te maken uit een aantal modules die aansluiten bij uw behoefte. Welke keuze u ook maakt, de koppeling naar de dagelijkse praktijk in de energiesector neemt in het cursusprogramma altijd een belangrijke plaats in. In de leaflet Hogere Gastechniek vindt u behalve aanvullende informatie over de complete cursus, de studiebelasting, de toelatingseisen, etc. ook uitgebreide informatie over de losse modules. Per module worden inhoud en leerdoel besproken en ook praktische informatie over cursusduur, toetsvorm en kosten vindt u hier terug.

Waarom Kiwa Training?

Met zijn decennialange ervaring in de energiesector is Kiwa dé kennispartner op het gebied van energietechniek en -infrastructuur. Kiwa-onderdeel Kiwa Training heeft dan ook ruime ervaring in het verzorgen van theoretische en praktische trainingen op dit gebied. Uiteraard hebben onze docenten uitgebreide werkervaring in het betreffende aandachtsgebied. In onze unieke praktijklocaties doen de cursisten ervaringen op waar ze bij hun dagelijkse werkzaamheden veel profijt van hebben.