Deze gegevens zijn waardevol, niet alleen omdat ze de basis vormen voor de planning van reparaties, maar ook omdat ze de basis voor het vervangings- en instandhoudingsbeleid kunnen zijn.
Uw gegevens moeten dan niet alleen volledig zijn en accuraat, daarop heeft u immers uw bedrijfsproces ingericht, ze moeten ook op de juiste manier gerelateerd worden aan elkaar en aangevuld worden met andere gegevens.

Kiwa Technology heeft specialisten die ervaring hebben met het plegen van analyses op grote hoeveelheden data. Kiwa Technology heeft consultants in huis die u kunnen adviseren hoe uw gegevens kunnen worden aangevuld, bijvoorbeeld met materiaalgegevens, bodemgegevens of weersgegevens zodat de conclusies uit uw data scherper worden. Dit kan op verantwoorde wijze leiden tot besparingen in uw investeringen en instandhoudingskosten. Dit leidt ook tot een betere beheersing van de veiligheid en betrouwbaarheid van uw netwerk.

Toepassingsgebieden:

 • GIS informatiesystemen
 • Onderhoudsinformatie
 • Storingsregistratie
 • Assetregistratie
 • Bedrijfsmiddelenregistratie

Het zorgvuldig en consequent registreren van de statische (informatie over bedrijfsmiddelen bijvoorbeeld materiaal, ligging, leeftijd, aanlegdatum etc) en dynamische data (informatie verkregen uit storingen, onderhoud en incidenten) van uw bedrijfsmiddelen is van groot belang voor een optimale bedrijfsvoering. Met de beschikbare data kunnen risico’s worden geïdentificeerd en waardevolle analyses worden gemaakt welke helpen in het beoordelen van de risico’s.

In assetmanagementsystemen is de waarde van deze data onderkent en wordt aan dit onderwerp veel aandacht besteedt. Ook toezichthouders hebben het belang van accurate data, registratie en analyses ontdekt in het verantwoord bedrijven en instandhouden van uw netwerk.

Afhankelijk van de vraag kan Kiwa helpen in het opzetten, opschonen en aanvullen van uw datamanagementsystemen en het uitvoeren van analyses.

 • Nulmeting vastleggen behoeften, wensen en prioriteiten vastleggen en/of huidige systemen en samenhang in kaart brengen
 • Plan van Aanpak voor dataverbetering en/of procesverbetering inclusief prioriteitstelling
 • Analyse van data
 • Implementatie, Implementatieplan

Doelgroepen

 • Asset managers
 • Operationeel managers van netwerkbeheerders/energienetbeheerders
 • Dataspecialisten
 • Processpecialisten
 • Risicospecialisten
 • Onderhoudspecialisten