Waarom de Safety Culture Ladder

Met de Safety Culture Ladder/Veiligheidscultuurladder meet u hoe bewust (of onbewust) uw organisatie omgaat met veiligheid en gezondheid. Zo stimuleert u iedereen in uw organisatie om veiliger en bewuster te handelen en zo het aantal onveilige situaties terug te dringen, waardoor minder incidenten (en dus schade en verzuim) ontstaan. Dit gebeurt door medewerkers veiligheidsbewuster te maken, zodat zij het zélf belangrijk vinden hun houding en gedrag hierop aan te passen.

Verplicht in de bouw

De Safety Culture Ladder werd oorspronkelijk ontwikkeld bij ProRail en is intussen uitgegroeid tot een breed inzetbaar instrument waarmee ook organisaties buiten het spoordomein veiligheid en veiligheidsbewustzijn verankeren in hun manier van werken. Het normbeheer van de SCL is inmiddels in handen van de NEN en steeds meer partijen, waaronder grote aanbesteders als ProRail, TenneT en het Rijksvastgoedbedrijf hanteren de Veiligheidsladder bij het selecteren van leveranciers en onderaannemers. Vanaf 2021 wordt de Safety Culture Ladder in Nederland als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw Dit hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) afgesproken.

Naar aanleiding van de gevolgen die het coronavirus met zich meebrengt zijn invoeringsdata voor de Safety Culture Ladder uitgesteld. Kijk voor de meest actuele informatie op deze pagina over wijzigingen in invoeringsdata.

Hoe werkt de Safety Culture Ladder?

Anders dan bij audits voor systeemcertificaten gaat het bij de Safety Culture Ladder niet om de beoordeling van documenten, maar wordt aan de hand van interviews en observaties bekeken op welke van de vijf treden van de Veiligheidsladder een organisatie zich bevindt. Aanvankelijk was de SCL er in één variant, het Safety Culture Ladder-certificaat. Hierbij moest elk jaar een volledige (100%) audit worden uitgevoerd. Na een pilot met afgeleide varianten bij Tennet zijn er nu vier verschillende SCL-producten. Ook binnen de Governance Code Veiligheid in de Bouw is afgesproken om deze producten te gebruiken.

Welk SCL-certificaat past bij u?

In onderstaand overzicht vindt u een compleet overzicht van de beschikbare SCL-producten. Het aanbod loopt uiteen van de SCL Original (waarbij elk jaar de volledige audit plaatsvindt) tot varianten met een kleinere steekproef of alleen een self-assessment met een check op het actieplan. Kiwa kan al deze producten certificeren en u helpen een keuze te maken voor een bepaalde SCL-variant. Neem contact met ons op als u hierover meer wilt weten!

SCL VERIFICATIEJaar 1Jaar 2Jaar 3
SCL Original (Certificaat)100% audit100% audit100% audit
SCL (Certificaat)100% auditVervolgaudit 40%Vervolgaudit 40%
SCL Light (Statement met trede-indicatie)40% auditCheck op actieplanCheck op actieplan
Approved Self AssessmentSelf-AssessmentCheck op actieplanCheck op actieplan

Safety Culture Ladder trainingen

Kiwa heeft twee trainingen ontwikkeld om u of uw medewerkers te helpen bij het opleiden of trainen voor het opzetten of uitvoeren van de Safety Culture Ladder:

  • E-learning Safety Culture Ladder: Wilt u meer weten over de eisen van de veiligheidscultuur ladder? Volg dan deze e-learning, een unieke online basistraining voor medewerkers die betrokken zijn bij de veiligheidscultuur in uw organisatie en iedereen die meer wil weten over de Veiligheidsladder.
  • De Veiligheidsladder in de praktijk: Na deze training kunt u bepalen op welke trede uw organisatie staat en wat ervoor nodig is om deze te behouden en/of naar de volgende trede te gaan. De training biedt praktische handvatten en stelt de cursist in staat hier ook wat mee te doen en naar huis te gaan met een concreet actieplan.

Waarom SCL-certificering bij Kiwa?

Kiwa is vanaf het begin nauw betrokken bij het auditeren, opzetten en verbeteren van de Safety Culture Ladder. Als lid van het College van Deskundigen (Committee of Experts) van schemabeheerder NEN is Kiwa ook nu nog betrokken bij de verdere verbetering daarvan. Kiwa heeft dus veel ervaring met de invoering en toetsing van de veiligheidsprestatieladder. Tot onze SCL-klanten behoren kleine en grote organisaties in binnen en buitenland. Kiwa is door NEN bevoegd verklaard om (internationaal) volgens de Safety Culture Ladder te certificeren.

Meer informatie?

Neem contact met ons op via de contactinformatie op deze pagina. U vindt de website van de Safety Culture Ladder via Safetycultureladder.com.