De Veiligheidsladder, die zijn basis heeft in de ProRail Veiligheidsprestatieladder, is intussen uitgegroeid tot een breed inzetbaar instrument waarmee ook organisaties buiten het spoordomein veiligheid en veiligheidsbewustzijn verankeren in hun manier van werken. Het normbeheer is inmiddels in handen van de NEN en steeds meer partijen, waaronder grote aanbesteders als ProRail en TenneT, hanteren de Veiligheidsladder bij het selecteren van leveranciers en onderaannemers. Certificering door Kiwa levert u dus direct voordeel op.

Wat is de Veiligheidsladder?
De Veiligheidsladder, ook bekend als Safety Culture Ladder (SCL), bestaat uit vijf ‘tredes’ waarop voor achttien verschillende thema’s (van managementinteresse tot medewerkersbetrokkenheid) wordt aangegeven aan welke normen uw organisatie moet voldoen, welke criteria hier bij horen, hoe die criteria gewaardeerd worden en waar een onafhankelijke auditor op moet letten. De Veiligheidsladder is ontworpen om te worden toegepast op de hele keten van opdrachtgever-opdrachtnemer-leverancier.

Met de Veiligheidsladder meet u hoe bewust (of onbewust) uw organisatie omgaat met veiligheid. Zo stimuleert u iedereen in uw organisatie om veiliger en bewuster te handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties, waardoor minder incidenten ontstaan. Dit gebeurt door alle medewerkers bewust te maken van hun gevoel voor veiligheid, zodat zij het zelf belangrijk vinden hun houding en gedrag hierop aan te passen. Dit heeft als voordeel dat uw organisatie minder te maken krijgt met verzuim en schades.

Trapsgewijs naar een veiligere organisatie
De Veiligheidsladder – een aanvulling op ISO 45001 (OHSAS) en VCA – is als beoordelingsmethode vergelijkbaar met de CO2-Prestatieladder: trapsgewijs werkt u toe naar audits en de verschillende niveaus van certificering. KIWA ondersteunt u daarbij. We beginnen met een ervaringsaudit die een overzicht biedt van de huidige situatie, afgezet tegen de nieuwe norm. Dit levert u inzicht op in eventuele knelpunten, zodat u hiermee - samen met de professionals van Kiwa - gelijk aan de slag kunt. De Veiligheidsladder kent vijf treden. De eerste trede is voor bedrijven die (nog) weinig tot niets investeren in veiligheid van medewerkers. Trede 5 is de hoogste trede. Deze certificering is voor organisaties die veiligheidsbewustzijn volledig hebben geïntegreerd in hun manier van werken.

Benieuwd naar het niveau van de veiligheidscultuur binnen uw bedrijf? KIWA toetst uw organisatie op basis van de Veiligheidsladder en geeft bij voldoende resultaat een certificaat met uw huidige niveau.

De Wilde Spoorwegbouw over de Veiligheidsladder: ‘Veiligheid meetbaar maken’
De Wilde Spoorwegbouw uit Vianen werkt inmiddels drie jaar met de Veiligheidsladder. ‘We zijn er destijds mee gestart omdat we voor ProRail werkten’, vertelt directeur John de Wilde. ‘De eerste twee jaar moesten we er nog aan wennen, maar sinds een jaar loopt het. Het veiligheidsbewustzijn in onze organisatie is echt gestegen. We hebben een prestatiebeoordelingssysteem ingevoerd en onze mensen durven elkaar aan te spreken en te helpen.’ Nadine Bok, KAM-coördinator bij De Wilde, vervolgt: ‘De audit door Kiwa verliep super. De mensen van Kiwa hielden zich aan de gemaakte afspraken - ook qua planning en rapportage - en verschillen in inzicht of interpretatie waren altijd bespreekbaar. In mijn ogen is de Veiligheidsladder een perfect hulpmiddel om de veiligheid meetbaar te maken. Dat de norm nu onder NEN valt en niet meer alleen met ProRail te maken heeft, maakt het veel breder en toegankelijker.’

Veiligheidsladder bij TenneT
Ook TenneT maakt gebruik van de Veiligheidsladder of Safety Culture Ladder (SCL). Zo is SCL-certificatie bij de netbeheerder een van de criteria in het inkooptraject en vraagt TenneT (aspirant)-leveranciers een vragenlijst voor zelfevaluatie (SAQ) in te vullen, een referentie-audit (SAQ+) of een volledige audit te laten uitvoeren. Kiwa kan u hierbij helpen.