U bent...

Bent u fabrikant of producent van bouwmaterialen en u wilt een CE-markering op uw product? Dan heeft u een prestatieverklaring (DoP) nodig. Hierbij wordt gekeken naar hygiënische-, gezondheids- en milieuaspecten waaronder de aanwezigheid en mogelijke afgifte van gevaarlijke stoffen aan bodem, water en lucht. 
Echter, het grootste probleem met wet- en regelgeving over gevaarlijke stoffen in bouwproducten is het verschil per land. Je hebt specialisten nodig met voldoende ervaring en een brede kennis over de wet- en regelgeving om hierin je weg te kunnen vinden. En hebt u hiervoor niet de geschikte specialisten in huis? Geen probleem. Onze experts hebben kennis op het gebied van chemie, techniek en toxicologie en vele jaren ervaring in product-evaluatie. Zij helpen u graag.

Uw CE-markering

Afhankelijk van de toepassing van het product analyseren onze expert het gehalte aan gevaarlijke stoffen en hun afgifte aan het milieu waaronder binnen- en buitenlucht, drink- en oppervlaktewater en bodem. Zij kijken samen met u of u in aanmerking komt voor het Kiwa Covenant voor gevaarlijke stoffen in bouwproducten. Het Covenant kan worden afgegeven voor alle bouw- en constructieproducten die vallen onder de bouwproductenverordening (Verordening EU 305/2011).

Toelatingsonderzoek

Het Covenant ontvangt u niet zomaar. Wij stellen hoge eisen aan de ingangscontrole van de grondstoffen, controles tijdens het productieproces en aan het eindproduct. Bij de aanvraag van een offerte geeft u aan voor welke landen het Kiwa Covenant moet gelden. Kiwa zal de gegevens verzamelen en kijken of er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, en of deze onder de grenswaarden vallen van de desbetreffende landen. Als alles voldoet stellen we een Covenant op.

Prijsopbouw

Wij werken met een standaardprijs. Voor producten met tien of minder ingrediënten is er een basisprijs (ingrediënten zijn hier combinaties van één materiaal en één leverancier). Voor elke tien extra ingrediënten komt er een klein bedrag bij. Producten die gemaakt worden door middel van een reactie of ingewikkelde producten vereisen een uitgebreidere evaluatie door de Kiwa productgroep 'hygiënische aspecten' waarbij mogelijk laboratoriumtesten nodig zijn. Voor deze producten stellen de specialisten van deze productgroep de prijs voor de evaluatie vast, afhankelijk van de specifieke situatie. Verder is er nog een jaarlijkse afdracht voor het actueel houden van het Covenant in verband met continu veranderende regelgeving. Heeft u een specifieke vraag? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Over Kiwa

Kiwa beschikt over gespecialiseerde bedrijfsonderdelen die zich richten op specifieke marktsegmenten, in Nederland en internationaal. We bieden specialistische services op het gebied van bijvoorbeeld energie en water, brandveiligheid en beveiliging, infrastructuur, dak- en geveladvies, sportaccommodaties en opleidingen. U kunt bij deze bedrijfsonderdelen terecht voor tests, inspectie, certificering, training en consultancy die is toegespitst op uw marktsegment.