Hoe werkt het in de praktijk?

De intentie van bij het bouwproces betrokken partijen is gezamenlijk een project te realiseren in overeenstemming met de onderliggende documenten of gemaakte afspraken. In de praktijk blijkt dat de vooraf bedachte constructie niet altijd kan worden gerealiseerd. Tussentijdse wijzigingen in ontwerp, toe te passen materialen en twijfelachtige uitvoering, onvoorziene vertragingen en bezuinigingen kunnen de oorzaak zijn van bouwgebreken. Dit heeft meestal ingrijpende financiële gevolgen en leidt tot verstoorde relaties tussen de bouwparticipanten.

Wanneer is het nodig?

In de meeste gevallen kunnen deze problemen in goed onderling overleg worden opgelost. Soms blijft onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de gebreken.
Door de onafhankelijkheid is BDA Geveladvies de ideale partner om in conflicten te bemiddelen. In eerste instantie kan gedacht worden aan het opstellen van een bindend advies. Beide partijen stellen de vraagstelling op en tekenen een zogenaamde acte van compromis waarin partijen aangeven zich te zullen conformeren aan de uitspraken van BDA. Op deze wijze kan een gang naar de rechter worden voorkomen.

De praktijk leert dat de belangen zodanig groot zijn en de conflicten soms dusdanig oplopen dat het opstellen van een bindend advies niet meer mogelijk is. Conflicten worden steeds vaker voor de Rechtbank gebracht. BDA Dak- en Geveladvies B.V. wordt regelmatig door Rechtbanken (Rechtspraak) ingeschakeld voor het opstellen van een deskundigenbericht. U kunt als partij in een geschil de rechter of de Raad van Arbitrage verzoeken BDA Dak- en Geveladvies B.V. als gerechtsdeskundige in te schakelen.