Wij geven advies over de inpassing van zowel Groen Gas, biogas als waterstof in de energievoorziening en controleren of de gaskwaliteit voldoet aan de gestelde specificaties. De toepassingsgebieden betreffen de distributie, het netontwerp, de meting van de gaskwaliteit, de ruikbaarheid, de fiscale verrekening, de toepassing, de veiligheidsaspecten en het onderzoeken van schadegevallen.

Door de bundeling van kennis kunnen de adviezen ingezet worden om beleid te ontwikkelen op het gebied van duurzaam gas.

Voortraject

 • Analyse ruw biogas
 • Haalbaarheidsstudie
 • Onderzoek capaciteitsverruiming Groen Gas invoeding

Ontwerpfase

 • Dimensionering en materiaalkeuze ruw biogas /Groen Gas leiding
 • Advies beheer ruw biogas / Groen Gas leiding
 • Advies gashoeveelheidsmeting en gassamenstellingsmeting
 • Advies odorisatie
 • Conceptbeoordeling gasmeetinrichting (gashoeveelheid & gaskwaliteit) en odoriseerinrichting

Realisatiefase

 • Afnamekeuring gasmeetinrichting (gashoeveelheid & gaskwaliteit) en odoriseerinrichting
 • Bepaling conversierendement gasconditionering
 • Analyse productiegas (half opgewerkt biogas /Groen Gas)
 • Bepaling van de ruikbaarheid
 • Continue monitoring productiegas kwaliteit
 • Beoordeling van de gastechnische veiligheid

Exploitatiefase

 • Halfjaarlijkse analyse Groen Gas kwaliteit (Discontinue Meting)
 • Bepaling van de ruikbaarheid
 • Continue monitoring productiegas kwaliteit
 • Advies toepassing half opgewerkt biogas in gasmotoren en stookinrichtingen