Duurzaamheid is een actueel thema. Afnemers van producten vragen steeds vaker om milieuvriendelijke oplossingen, óók in de sportveldenbranche. Er zijn verschillende methoden beschikbaar om Duurzaamheid te kwantificeren, zoals People-Planet-Profit, Carbon Footprint en Cradle to Cradle. Geen van deze methoden is echter specifiek bruikbaar voor de analyse van sportvelden.

Om die reden heeft Kiwa ISA Sport, ondersteund door specialisten op het gebied van levenscyclusanalyses, een systeem ontwikkeld voor de Duurzaamheidsbepaling van sportvelden en aanverwante producten. De methode is gebaseerd op EN 14040 en EN 14044, en analyseert een product door zijn gehele levenscyclus. De uitkomst is een categorisering aan de hand van een duurzaamheidsmeetlat / Eco-label.

De methode kan tevens gebruikt worden voor het opstellen van een EPD (= Environmental Product Declaration)-rapportage oftewel milieuverklaring volgens EN 15804.    

Voor wie?

  • Bedrijven en gemeentes die streven naar duurzaam inkopen;
  • Producenten en aannemers die leveren aan instanties die streven naar duurzaam inkopen;
  • Producenten die duurzame producten willen realiseren.

Wanneer is het nodig?

  • om aan te tonen dat men streeft naar duurzaam werken;
  • voor het onderling vergelijken van de milieudruk van verschillende sportvelden en/of deelproducten;
  • voor het toekennen van een Eco-label aan specifieke sportvelden en/of deelproducten.

Kiwa ISA Sport

Kiwa ISA Sport is hét kennisinstituut voor sportaccommodaties. Al meer dan vijftig jaar helpen wij bij het realiseren en in stand houden van kwalitatief goede, duurzame en veilige sportaccommodaties. Dit doen wij vooral binnen Nederland, maar ook internationaal. Sinds 2011 maken wij deel uit van Kiwa. Kiwa ISA Sport is volledig onafhankelijk en heeft alle benodigde kennis in huis over normen en testmethoden. Wij nemen al jaren deel aan alle (inter)nationale normcommissies en zijn geaccrediteerd door (inter)nationale sportbonden.