Kiwa KOAC beschikt sinds enige tijd over een Tribometer. Met dit meetinstrument wordt de dynamische wrijvingscoëfficiënt (slipweerstand) gemeten conform Annex D van CEN/TS 16165:2016 (E). Deze dynamische wrijvingscoëfficiënt wordt uitgedrukt in de eenheid μ.
Op basis van de oude norm werden metingen verricht conform NTA 7909:2003 nl. Hierbij werd het meetinstrument Floor Slide Control (FSC2000) voorgeschreven. De FSC2000 werd ook door Kiwa KOAC ingezet. 

Inmiddels is de oude norm vervangen voor de nieuwe norm NEN 7909:2015. NEN 7909 stelt eisen aan de verschillende toepassingsgebieden, zoals droge ruimtes, natte ruimtes en zwembaden. Er kan zowel op schone als op vervuilde oppervlakken worden gemeten. Deze nieuwe norm schrijft ook het gebruik van de Tribometer voor. Groot voordeel van de Tribometer is dat de metingen beter aansluiten op de internationale slipweerstandnormen.

Wanneer wordt de Tribometer ingezet?

De Tribometer wordt met name ingezet om de dynamische wrijvingscoëfficiënt te bepalen van openbare beloopbare ruimten, zoals galerijen van flats, vloeren van bedrijfspanden, ziekenhuizen en zwembaden maar ook pleinen, etc. De Tribometer is niet geschikt om oppervlaktes te meten waarvan fietsers of voertuigen gebruik maken.

Bent u beheerder van een (openbare) beloopbare ruimte, dan kunt u met het bepalen van de dynamische wrijvingscoëfficiënt eventuele claims als gevolg van uitglijden of struikelen (door gladheid, vervuiling, schoonmaken of het in de was zetten) minimaliseren. Wij adviseren u hierbij graag. Ons advies kan worden ondersteund met metingen in het laboratorium, maar ook met metingen in situ.

Uitgebreide configuratie Tribometer

De eerste opdrachten met de Tribometer zijn inmiddels uitgevoerd. We hebben een zo compleet mogelijke configuratie van de tribometer aangeschaft om goed en efficiënt te kunnen werken. Naast de Tribometer bestaat de set uit meerdere glijplaten met verschillende materialen (rubber, leer, combinatie van rubber/leer en kunststof) en de verwerkingssoftware. Tevens hebben we een transportsysteem aangeschaft waarmee het vervoer tussen de verschillende (meet)locaties, snel en zonder onnodig zwaar tillen, moeiteloos kan worden uitgevoerd.

Waarom Kiwa KOAC?

Kiwa KOAC beschikt over deskundige medewerkers, geavanceerde (weg)meetapparatuur en eigen laboratoria. Veel proeven en metingen zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025 (certificaat L007) en het kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd volgens ISO 9001.