Wat is het? 

De Energie Efficiency Richtlijn (EER of EED) verplicht bedrijven met meer dan 250 medewerkers of 50 miljoen euro omzet of een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen om een energie-audit uit te laten voeren. Dit betekent dat een groot aantal bedrijven in Nederland in actie moet komen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vermeldt op haar website wat er van die ondernemingen verwacht wordt:

“Uw onderneming geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte. Om een betrouwbaar beeld te geven van het energiegebruik en mogelijke besparingsmaatregelen, moet dit overzicht volgens de normen van de richtlijn proportioneel en voldoende representatief zijn”

Bedrijven met een ISO-50001 certificaat van Kiwa
Bedrijven die in het bezit zijn van een ISO-50001 certificaat tonen hiermee aan dat zij aan de verplichting voldoen.

Bedrijven met een CO2 certificaat van Kiwa
Een certificaat van de CO2-Prestatieladder vanaf niveau 3 kan in meer of mindere mate invulling geven aan de energie-audit. Voor meer informatie hierover, zie punt 2E in het Veel Gestelde Vragen document op de webpagina van RVO over de EED energie-audit