Na een aantal jaren succesvol gebruik te hebben gemaakt van het huidige Plus audit traject, is het tijd voor een nieuw product. Een product dat continue kwaliteitsverbetering stimuleert en fysiotherapiepraktijken de kans biedt zich door te ontwikkelen. In opdracht van de bij SKMZ aangesloten zorgverzekeraars hebben wij de afgelopen periode gewerkt aan de realisatie van het SKMZ EffectiviteitsTraject. Dit is gedaan in samenwerking met een klankbordgroep van ervaren fysiotherapiepraktijken. Het SKMZ EffectiviteitsTraject is gebaseerd op een aantal kernwaarden:

  • Meer wederzijds vertrouwen;
  • Minder administratieve werkdruk;
  • Meer nadruk op de inhoud;
  • Meer inzicht in de uitkomsten van zorg.

Dit nieuwe traject biedt meer inzicht in kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg. Bovendien biedt het een benchmark voor de inhoud van de zorg. De deelnemende praktijken ervaren hierdoor minder administratieve druk. Wat Kiwa en het SKMZ betreft een mooie uitdaging voor fysiotherapiepraktijken om hun kwaliteit van zorg verder te verbeteren. De komende jaren zetten wij ons ook voor deze groep praktijken extra in.

De tijdsbesteding en tarieven die wij hanteren voor het traject zijn als volgt:
De MP-beoordeling kost € 135,- euro
De Effectiviteitsscan (prijzen zijn voor het beoordelen van 2 scans)
< 5 fte : 10 dossiers toetsing, 3 uur audit € 1.100,- (€ 550,-- per scan)
> 5 fte : 15 dossiers toetsing, 4 uur audit € 1.300,- (€ 650,-- per scan)
Effectiviteitsaudit
< 5 fte : 10 dossiers toetsing, 3,5 uur audit
> 5 fte : 15 dossiers toetsing, 4,5 uur audit

Omdat wij dit nieuwe traject passend en scherp willen aanbieden is er geen standaard tarief voor de audit opgenomen. Geen enkele praktijk is immers gelijk. Informeer bij debbie.groenendaal@kiwa.nl naar een offerte op maat.

Stel vrijblijvend al uw inhoudelijke vragen over het traject op; fysiotherapie@kiwa.nl

Praktijken die 2 of meer keer de plusaudit hebben behaald.