Voor wie?

Producenten van elastische kitten, toeleveranciers voor de bouw en bestekschrijvers.

Wanneer is het nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van het KOMO keurmerk voor voegdichtingsmaterialen. KOMO is het Nederlandse keurmerk voor bouwproducten. Een KOMO productcertificaat is een in de bouwwereld geaccepteerd document, omdat het staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit op basis van objectieve maatstaven.
De KOMO productcertificaten zijn in principe voor onbepaalde duur geldig waarbij na certificaatverlening periodiek een verificatie door een certificatie-instelling als Kiwa plaatsvindt om vast te stellen dat de certificaathouder en de betreffende producten continue voldoen aan de eisen van de betreffende BRL(’s). Hiermee wordt de kwaliteit van het betreffende product bewaakt.

Processtappen en randvoorwaarden

  1. Downloaden BRL 2803 “Elastische kitten V3-V4-V5 (i en e)” inclusief het bijbehorende wijzigingsblad en betreffende onderliggende (norm)-documenten en zeker stellen dat de producten en de organisatie voldoen aan de hierin opgenomen eisen;
  2. Offerte aanvragen bij Kiwa;
  3. Uitvoeren toelatingsonderzoek, bestaande uit een beoordeling van het (schriftelijke) kwaliteitssysteem, de productielocatie(s) en de producten (visueel). Naast de visuele beoordeling moeten tevens de in de productspecifieke delen opgenomen eisen door een geaccrediteerd laboratorium worden getest;
  4. Na certificaatverlening vindt periodiek een verificatie door Kiwa plaats om vast te stellen dat de certificaathouder continue voldoet aan de eisen van BRL 2803.