Het gaat hierbij om de volgende toepassingsgebieden:

Installatie / systeem

  • Inbraakdetectie- en overvalsystemen
  • Videobewakingssystemen
  • (Alarm)transmissiesystemen
  • Toegangscontrolesystemen
  • ICT Inbraakdetectiesystemen
  • Sociale beveiligingssystemen
  • Automatische brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties

Door deze meerdere toepassingsgebieden te verenigen binnen 1 schema kan elektronische beveiliging integraal aangeboden worden. Het certificatieproces is gebaseerd op de Europese norm. Het ontwerp, de levering en het onderhoud van het systeem moet plaatsvinden op basis van “IEC 60839-11-2:2014: Alarm- en elektronische beveiligingssystemen - Deel 11-2: Elektronische toegangsbewakingssystemen - Toepassingsrichtlijn”.

Voor wie?
Afnemers, leveranciers, adviesbureaus, Onderhoudsbedrijven.

Wanneer is het nodig?
De toepassing van elektronische beveiliging is de afgelopen jaren steeds meer zichtbaar geworden.  Het gecontroleerd toegang verlenen is bijvoorbeeld een essentieel onderdeel van gebouwbeheer. Het afsluiten van gebouwen als alle gebruikers het pand uit zijn lukt vaak nog wel. Veel lastiger wordt het als er juist wel gebruikers in het pand zijn en als het toegangscontrole-systeem invloed heeft op de inbraak-, brand- en vluchtveiligheid.

 Processtappen
Het certificatieschema stelt eisen aan documenten, zoals het Programma van Eisen, het Ontwerp, het beveiligingsplan, opleveringsrapport en certificaat. 

Daarnaast worden eisen gesteld aan het proces van Installatie tot Onderhoud en aan het kwaliteitssysteem, zoals o.a. personeel, bedrijfsgebouw, documentenbeheer en procedures / werkinstructies.

Certificatieproces
Certificatie van uw bedrijf voor elektronische toegangscontrole begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen. 

Na de initiële certificatie worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voor certificering Toegangscontrolesystemen voldoen.

Gecertificeerde bedrijven
Voor gecertificeerde bedrijven, klik hier.

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.