Produceert uw bedrijf constructieonderdelen van staal of aluminium? Dan kan de EN 1090-1-certificering u op weg helpen richting een CE-markering en u toegang tot nieuwe markten bieden.

De Europese productstandaard EN 1090-1 is verplicht voor producten die binnen de EU met CE-markering worden verkocht en gebruikt. Met dit certificaat – en met de CE-markering – kunt u aantonen dat uw producten voldoen aan de eisen van de Europese richtlijn voor constructieproducten en de kenmerken die u deze producten meegeeft.

EN 1090-1 omschrijft de eisen voor CE-markering en formuleert de technische eisen die aan onderdelen van staal en aluminium worden gesteld. Door uw producten te certificeren kunt u laten zien dat u de bijbehorende richtlijnen naleeft, kwaliteit levert en voorbereid bent op CE-markering.


Doelgroep

EN 1090-1 is bestemd voor fabrikanten die constructieonderdelen van staal of aluminium produceren. Deze richtlijn is ook van belang voor aannemers, technisch ingenieurs, cliënten en overige professionals binnen de bouw die met deze onderdelen werken.

Wat u moet weten

Constructieproducten als die van u vallen onder de Europese richtlijn voor constructieproducten. Dit houdt in dat alle constructieproducten binnen een Europese geharmoniseerde productstandaard verplicht zijn de CE-markering te dragen. EN 1090-1 voor staal- en aluminiumconstructies, inclusief het productiebeheersysteem Factory Production Control (FPC) is daar ook onderdeel van.

De standaard bestaat uit drie onderdelen: 

- 1090-1 – Een specificatie van eisen waaraan constructieonderdelen van staal of aluminium moeten voldoen om in aanmerking te komen voor CE-markering

- 1090-2 – Technische vereisten die zijn geformuleerd voor staal- en aluminiumonderdelen

- 1090-3 – Technische vereisten die zijn geformuleerd voor eindproducten van staal en aluminium

Deel 1 beschrijft welke prestaties u kunt meegeven aan uw constructieonderdelen van staal en aluminium, welke vaststellingsmethodes van toepassing zijn en hoe en wanneer u een CE-markering mag gebruiken.

De standaard dekt een reeks stalen en aluminium onderdelen, waaronder onderdelen gemaakt van warm- of koudgewalste bodem- of basisproducten, platte producten, massieve stangen en smeedproducten gemaakt van staal en aluminium.

Certificering via Kiwa

Om met uw stalen en aluminium constructieonderdelen de Europese markt te kunnen betreden is CE-markering verplicht. En om deze markering te behalen heeft u een EN 1090-certificering nodig.

Door samen te werken met Kiwa kunt u EN 1090-1-certificering behalen naast een FPC-certificering, zodat u alles op orde hebt voor CE-markering.

Om in aanmerking te komen voor EN 1090-1-certificering moet u enkele stappen nemen. U dient allereerst een eerste typeonderzoek (ITT) en een eerste typeberekening (ITC) op uw producten uit te voeren en een beheersingssysteem voor productie volgens FPC (Factory Production Control) op te zetten. Deze FPC garandeert de laskwaliteit in uw productielijn en moet voldoen aan de standaard NEN-EN-ISO 3834 (deel 2, 3 of 4).

Pluspunten en voordelen

  • Vergroot uw winst – Door u voor te bereiden op CE-markering met EN 1090-1 kunt u zich voorbereiden op toetreding tot de winstgevende Europese markt.
  • Waarborg kwaliteit – Met EN 1090-1 en de bijbehorende FPC staat u garant voor de laskwaliteit en de nauwkeurigheid van de prestaties van uw onderdelen.
  • Handel binnen de EER – Met EN 1090-1 komt u in aanmerking voor een CE-markering. Deze markering geeft u onbeperkte handelsrechten in de Europese Economische Ruimte.
  • Kom tegemoet aan de behoeften van klanten – CE-markering verzekert uw klanten van continue bescherming van gezondheid, veiligheid en milieu tijdens het gebruik van uw producten.
  • Laat zien hoe belangrijk kwaliteit voor u is – Certificering laat klanten, partners en werknemers zien dat u zich inzet voor technische kwaliteit.
  • Verbeter uw concurrentiepositie Met EN 1090-1-certificering en CE-markering geniet u van een concurrentievoordeel binnen de Europese markt.