In de norm EN 12102 zijn eisen vastgelegd voor het gestandaardiseerd bepalen van het geluidsvermogen dat, in de omgevingslucht, wordt geproduceerd door airconditioners, koelunits voor vloeistofkoeling, warmtepompen en ontvochtigers met elektrisch aangedreven compressoren. De norm EN 12102 bestaat uit twee delen: 

· Deel 1: Airconditioners, koelunits voor vloeistofkoeling, warmtepompen voor ruimteverwarming en -koeling, ontvochtigers en proces-koelunits;

· Deel 2: Warmtepompen voor warmwaterbereiding. 

De EN 12102 biedt gestandaardiseerde methodes om het geluidsvermogensniveau van bovengenoemde apparatuur te bepalen. Het gaat daarbij om tests onder gecontroleerde gebruikscondities (klasse A-meting) die bruikbaar zijn voor o.a. certificering en labelling.

Kiwa is een wereldwijd toonaangevende organisatie op het gebied van testing, inspection & certification (TIC). Fabrikanten van warmtepompen, componenten daarvan en koelsystemen kunnen bij Kiwa terecht voor testen en keurmerken: performance testen, elektrische en/of EMC- en veiligheidstesten en testen op het gebied van waterveiligheid. De test- en certificeringsexperts van Kiwa zijn wereldwijd actief en kunnen beschikken over grootschalige eigen faciliteiten.

Kiwa is een wereldwijd toonaangevende organisatie op het gebied van testing, inspection & certification (TIC). Fabrikanten van warmtepompen, componenten daarvan en koelsystemen kunnen bij Kiwa terecht voor testen en keurmerken: performance testen, elektrische en/of EMC- en veiligheidstesten en testen op het gebied van waterveiligheid. De test- en certificeringsexperts van Kiwa zijn wereldwijd actief en kunnen beschikken over grootschalige eigen faciliteiten.