Inhoud beoordelingsrichtlijn

Deze Europese, geharmoniseerde norm bevat  betreft de productkenmerken voor toepassing in:

 • Toeslagmaterialen voor beton, mortel en injectiemortel - voor toepassing in gebouwen, wegen en andere civiele werken
 • Vulstof voor beton, mortel en injectiemortel - voor toepassing in gebouwen, voor geprefabriceerde betonproducten, voor wegen en andere civiele werken

Voor wie?

Producenten van dergelijke toeslagmaterialen waarvoor in de genoemde normen een AVCP niveau 2+ of 4 is vastgelegd, dienen te beschikken over een aantal wettelijk verplichte documenten om de CE-markering te onderbouwen. Dit zelfde geldt ook voor importeurs en distributeurs van dergelijke producten die deze onder een eigen merknaam in de handel brengen.

Het verplichte AVCP niveau verschilt per EU-lidstaat. In Nederland is de keuze vrijgelaten, d.w.z. u kunt als producent geheel zelfstandig het CE-merk afgeven (niveau 4), of uw kwaliteitssysteem door een certificatie-instelling laten beoordelen (niveau 2+).

Wanneer is het nodig?

 • Binnen de scope van EN 12620 vallen toeslagmaterialen voor beton verwerkt in bestratingsmaterialen of andere prefab betonproducten. Vanaf 1 juni 2004 is het verplicht om CE markering aan te brengen op dergelijke producten.
 • Binnen de scope van EN 13043 vallen toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden. Vanaf 1 juni 2004 is het verplicht om CE markering aan te brengen op dergelijke producten.
 • Binnen de scope van EN 13139 vallen toeslagmaterialen voor mortel verwekt in gebouwen, wegen en civiele werken. Vanaf 1 juni 2004 is het verplicht om CE markering aan te brengen op dergelijke producten.
 • Binnen de scope van EN 13242 vallen toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw. Vanaf 1 juni 2004 is het verplicht om CE markering aan te brengen op dergelijke producten.

Processtappen

Indien u als producent of distributeur tot de conclusie bent gekomen dat CE-markering volgens een van de bovengenoemde normen voor uw bedrijf van toepassing is, dan zullen de volgende stappen doorlopen moeten worden om uiteindelijk het CE-merk op uw producten te kunnen aanbrengen.

Toelating:

 • De normen EN 12620,13043, 13139 en 13242 met bijgaande wijzigingsbladen aanschaffen
 • Nagaan wat u als producent wilt verklaren; welke prestatiekenmerken volgens tabel ZA1 in die normen
 • Het opstellen van een FPC (Fabrieks productie beheersingssysteem).
 • Uit laten voeren van eventuele initiële type testen (ITT = keuring van prestaties van producten) indien voorgeschreven.
 • Aanvragen van een offerte via dit formulier.
 • Getekende offerte retourneren en vragen om een toelatingsonderzoek. Hierbij stuurt u als producent of
  distributeur de technische documentatie toe, die vooraf beoordeeld wordt. Bij voldoende beoordeling wordt een bezoek van 1 dag op de productielocatie ingepland. Tijdens het toelatingsonderzoek wordt gecontroleerd of er op de productielocatie ook gewerkt wordt volgens de voorschriften en de technische documentatie.
 • Periodieke controle: Kiwa zal na afgifte van het FPC-certificaat op de productielocatie jaarlijks controleren of er nog op de voorgeschreven wijze wordt geproduceerd.