Inhoud beoordelingsrichtlijn

Met de CE-markering op een product verklaart de producent dat de eigenschappen van het betreffende product zijn bepaald op basis van de EN 13162 “Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW)”.
De conform EN 13162 bepaalde en gedeclareerde waarden kunnen in bepaalde gevallen worden gebruikt in het kader van certificatie op basis van BRL 1308 “Platen en dekens van minerale wol voor thermische isolatie”.

Voor wie?

Fabrikanten van thermische isolatie van minerale wol, architecten, aannemers, gemeenten, woningbouwverenigingen.

Wanneer is het nodig?

Sinds 2004 is het aanbrengen van CE markering op fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) voor thermische isolatie van gebouwen wettelijke plicht voor producenten van minerale wol. Het is van groot belang, dat de CE-taken correct en volledig worden uitgevoerd. Afhankelijk van het type product is in enkele gevallen dan ook een beoordeling door een zogenaamd Notified Body voorgeschreven. Kiwa is een Notified Body dat bevoegd is deze taken voor u uit te voeren. Indien u interesse heeft in beoordeling van de implementatie van de CE-markering, stellen wij graag een vrijblijvende offerte voor u op.

Processtappen

Indien u geïnteresseerd bent in CE-markering van uw minerale wol, dan kunt u een offerteaanvraag indienen bij Kiwa. Na ontvangst van de aanvraag neemt een van onze medewerkers contact met u op om het traject te bespreken. Tijdens het onderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of uw het bedrijfsproces, kwaliteitssysteem (Factory Production Control, FPC) en gedeclareerde waarden voldoen aan de eisen gesteld in EN 13162. Indien van toepassing of gewenst, ontvangt u na afronding van het onderzoek een FPC-certificaat.