Inhoud beoordelingsrichtlijn

Binnen de scope van EN 13242 vallen toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw. Vanaf 1 juni 2004 is het verplicht om CE markering aan te brengen op dergelijke producten.

Voor wie?

Producenten van dergelijke toeslagmaterialen waarvoor in de genoemde normen een AVCP niveau 2+ of 4 is vastgelegd, dienen te beschikken over een aantal wettelijk verplichte documenten om de CE-markering te onderbouwen. Dit zelfde geldt ook voor importeurs en distributeurs van dergelijke producten die deze onder een eigen merknaam in de handel brengen.

Processtappen

Indien u als producent of distributeur tot de conclusie bent gekomen dat CE-markering volgens een van de bovengenoemde normen voor uw bedrijf van toepassing is, dan zullen de volgende stappen doorlopen moeten worden om uiteindelijk het CE-merk op uw producten te kunnen aanbrengen.

Toelating:

 • De norm EN 13242 met bijgaande wijzigingsbladen aanschaffen (dit kan bij het NEN via www.nen.nl )
 • Nagaan wat u als producent wil verklaren; welke prestatiekenmerken volgens tabel ZA1 in die norm.
 • Het opstellen van een FPC (Fabrieks productie beheersingssysteem). Het wordt aangeraden om dit op te
  zetten aan de hand van de Technische documentatie die u toegestuurd krijgt na verlening van de opdracht.
 • Uit laten voeren van eventuele initiële type testen (ITT = keuring van prestaties van producten) indien voorgeschreven.
 • Aanvragen van een offerte indien u uw FPC-systeem wenst te laten certificeren op AVCP niveau 2+.
 • Getekende offerte retourneren en vragen om een toelatingsonderzoek. Hierbij stuurt u als producent of
  distributeur de technische documentatie toe, die vooraf beoordeeld wordt. Tijdens het toelatingsonderzoek
  wordt gecontroleerd of er in de fabriek ook gewerkt wordt volgens de voorschriften en de technische
  documentatie.
 • Periodieke controle: Kiwa zal na afgifte van het FPC-certificaat op de productielocatie jaarlijks controleren of er nog op de voorgeschreven wijze wordt geproduceerd.