Voor wie?

Producenten van hydraulische bindmiddelen.

Wanneer is het nodig?

Voor het leveren van cement met een CE conformiteitscertificaat.

Processtappen

Toelatingsonderzoek
Het toelatingsonderzoek wordt gestart na ontvangst van een schriftelijke aanvraag. Het toelatingsonderzoek bestaat uit een initiële beoordeling en monstername.

Initiële beoordeling van een productielocatie
Een team van de certificatie-instelling beoordeelt het kwaliteitssysteem. Van te certificeren bindmiddelen zal tijdens de initiële beoordeling monster(s) worden getrokken en voor onderzoek worden aangeboden aan zowel het verificatielaboratorium als het bedrijfslaboratorium.

Afgifte van een certificaat.
Nadat aangetoond is dat wordt voldaan aan de gestelde eisen zal een certificaat worden afgegeven. Direct na afgifte van dit certificaat, dan wel zoveel eerder als mogelijk, begint de controleperiode.

Stageperiode
Gedurende de stageperiode van drie maanden moet de producent de autocontrole uitvoeren volgens de bepalingen van de EN 13282-1. De minimale frequentie van monsterneming en onderzoek wordt gegeven in deze norm.

Audits en inspectiebezoeken
Eenmaal per jaar wordt een aangekondigde audit van het kwaliteitssysteem uitgevoerd, waarbij ook de genomen monsters over dat jaar en de autocontrole beoordeeld worden.